فرماندار مسجدسلیمان به بلاتکلیفی های شهرداری خاتمه دهد
فرماندار مسجدسلیمان به بلاتکلیفی های شهرداری خاتمه دهد
در حالی که بیش از 10 روز از پایان مدت سه ماهه اداره شهرداری مسجدسلیمان می گذرد انتظار می رود تا سرپرست فرمانداری ضمن ورود به موضوع، به بلاتکلیفی های شهرداری خاتمه دهد.

عصر اولین ها// با خاتمه دوره اداره شهرداری مسجدسلیمان با سرپرست و عدم تأیید صلاحیت شهردار منتخب، انتظار می رود تا سرپرست فرمانداری ضمن ورود به موضوع به بلاتکلیفی های مدیریت شهرداری مسجدسلیمان خاتمه دهد.

به گزارش عصر اولین ها، آن گونه که پیداست شورای شهر دوره ششم همچنان در برزخ میان انتخاب شهردار و سرپرست واجد صلاحیت هستند. در حالی که صلاحیت شهردار منتخب تاکنون مورد تأیید قرار نگرفته و دوره سه ماهه سرپرستی نیز خاتمه یافته است. از طرفی نظارت و بازرسی از كلیه ارگان ها و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگان های مذكور از جمله وظایف فرماندار محسوب می شود. علاوه بر این نصب، عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.

از طرفی سرپرست شهرداری که مدت سه ماهه مدیریت وی نیز دو هفته پیش منقضی شده بدون تأیید کمیته انطباق معارفه شده بود. علاوه بر این اخباری مبنی براقدام به تبدیل وضعیت بیش از 100 نیروی روزمزد شهرداری به گوش می رسد. موضوعی که در صورت صحت می تواند همچون سنوات قبلی بار مالی زیادی را بر پیکره نیمه جان شهرداری مسجدسلیمان تحمیل کند. موضوعی که مطابق تأکید چندیاره استانداری مبنی بر عدم استخدام نیروهای جدید و ممنوعیت هرگونه تبدیل وضعیت بعنوان یک تخلف اداری محسوب می شود. 

با تمام آن چه گفته شد انتظار می رود سرپرست فرمانداری ضمن ورود به موضوع شهرداری مسجدسلیمان، بلاتکلیفی های این نهاد خدمات رسان را خاتمه دهد و معرفی یک شهردار واجد صلاحیت را مورد پیگیری قرار دهد.