بازديد فرمانده بسيج صنعت نفت جنوب از مسجدسليمان
بازديد فرمانده بسيج صنعت نفت جنوب از مسجدسليمان

سایت خبری شهر اولین ها// فرمانده مقاومت بسيج صنعت نفت جنوب از پايگاه مقاومت صنعت نفت مسجدسليمان بازديد و با مديران و روساي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان نيز ديدار نمود . به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از روابط عمومي شرکت مذکور ، سرهنگ عباس ممبيني در ابتدا ضمن […]

سایت خبری شهر اولین ها// فرمانده مقاومت بسيج صنعت نفت جنوب از پايگاه مقاومت صنعت نفت مسجدسليمان بازديد و با مديران و روساي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان نيز ديدار نمود .

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از روابط عمومي شرکت مذکور ، سرهنگ عباس ممبيني در ابتدا ضمن بازديد از پايگاه مقاومت بسيج اين شرکت ،  با فرماندهان گردان و گروهان هاي پايگاه هاي مقاومت صنعت نفت ديدار و از نزديک در جريان فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته آنان قرار گرفت.وي همچنين در جلسه اي که با حضور فرمانده بسيج شهرستان و در دفتر مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان برگزار شد حضور يافت و با مديران و روساي اين شرکت ديدار و گفتگو نمود .وي طي اين جلسه اقدامات صورت گرفته توسط پايگاه مقاومت بسيج صنعت نفت مسجدسليمان را بسيار خوب و شايسته توصيف نمود و از توجه ويژه مديرعامل اين شرکت به فعاليت هاي فرهنگي بسيج تقدير و تشکر نمود .