بازدید فرمانده بسیج صنعت نفت جنوب از مسجدسلیمان
بازدید فرمانده بسیج صنعت نفت جنوب از مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها// فرمانده مقاومت بسیج صنعت نفت جنوب از پایگاه مقاومت صنعت نفت مسجدسلیمان بازدید و با مدیران و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز دیدار نمود . به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از روابط عمومی شرکت مذکور ، سرهنگ عباس ممبینی در ابتدا ضمن […]

سایت خبری شهر اولین ها// فرمانده مقاومت بسیج صنعت نفت جنوب از پایگاه مقاومت صنعت نفت مسجدسلیمان بازدید و با مدیران و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز دیدار نمود .

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از روابط عمومی شرکت مذکور ، سرهنگ عباس ممبینی در ابتدا ضمن بازدید از پایگاه مقاومت بسیج این شرکت ،  با فرماندهان گردان و گروهان های پایگاه های مقاومت صنعت نفت دیدار و از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته آنان قرار گرفت.وی همچنین در جلسه ای که با حضور فرمانده بسیج شهرستان و در دفتر مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد حضور یافت و با مدیران و روسای این شرکت دیدار و گفتگو نمود .وی طی این جلسه اقدامات صورت گرفته توسط پایگاه مقاومت بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان را بسیار خوب و شایسته توصیف نمود و از توجه ویژه مدیرعامل این شرکت به فعالیت های فرهنگی بسیج تقدیر و تشکر نمود .