فرهنگ کاشت نهال در محلات مسجدسلیمان نهادینه شده است + تصاویر
فرهنگ کاشت نهال در محلات مسجدسلیمان نهادینه شده است + تصاویر

شهر اولین ها// آیین کاشت نهال در پارک کوهستانی فاز دو منطقه هشت بنگله برگزار شد تا این سنت محیط زیستی در محلات مختلف مسجدسلیمان نهادینه شود. به گزارش شهر اولین ها، پارک زاگرس در فاز دو منطقه هشت بنگله میزبان اهالی محله بود تا برنامه کاشت نهال با مشارکت آنان، فعالین محیط زیست و […]

شهر اولین ها// آیین کاشت نهال در پارک کوهستانی فاز دو منطقه هشت بنگله برگزار شد تا این سنت محیط زیستی در محلات مختلف مسجدسلیمان نهادینه شود.

به گزارش شهر اولین ها، پارک زاگرس در فاز دو منطقه هشت بنگله میزبان اهالی محله بود تا برنامه کاشت نهال با مشارکت آنان، فعالین محیط زیست و مجموعه واحد فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان صورت پذیرد. در این برنامه 150 اصله نهال در نقاط مختلف این پارک کاشته شد. از نکات جالب توجه این برنامه پیگیری مستمر اهالی محله در اجرای هر چه بهتر برنامه نهالکاری در پارک بود. گفتنی است اجرای پارک زاگرس از چندی قبل توسط شهرداری مسجدسلیمان برنامه ریزی شده اما گویا روند این پروژه به کندی پیش می رود . حتی پروسه تسطیح و عملیات خاکی آن نیز بصورت کامل صورت نگرفته است.

از سوی دیگر با توجه به کمبود سرانه فضای سبز شهرستان، اجرای پارک ها و توسعه آنها از مقوله های مهم محیط زیست مسجدسلیمان به شمار می رود که در صورت تحقق آن نتایج مطلوبی را در این حوزه بهمراه خواهد داشت. از اینرو انتظار می رود تا ضمن بهره گیری از ظرفیت های موجود در حوزه مشارکت شهروندان و انجمن های مردم نهاد، با نگاهی ویژه به مقوله افزایش فضای سبز شهری گام های موثری در این راستا برداشته شود.