فروپاشی در کمین جنگل های خوزستان
فروپاشی در کمین جنگل های خوزستان
فروپاشی در کمین جنگل های خوزستان -نوشتاری به مناسبت روز جهانی جنگل ها

عصر اولین ها//چه کسی فکر میکرد در استانی که مساحت جنگل هایش نزدیک به یک میلیون هکتار است امروز نگران فروپاشی جنگل های خود باشد*!؟

خوزستان با کلنگ زنی پنچ کارخانه چوب در یک سال ترکمانچای_محیط_زیستی را شاهد بوده که حتی به پارکها و خیابانهای پر از آلایندگی اهواز هم رحم نمی شود؟!

پنج سال پیش مسئولان کشور در یک سال پنج کارخانه چوب را در خوزستان کلنگ زنی و افتتاح نمودند که هیچ برنامه ای برای خوراک این کارخانه های بزرگ نداشته اند و طبیعی است که با طرح تنفس جنگل های شمال کشور ، نبود برنامه ریزی برای خوراک این کارخانه ها ، خوراک و مصرف چوب این کارخانه های بزرگ بر دوش جنگل ها و طبیعت خوزستان بیفتد

در طول پنج سال گذشته، اما نه فقط تلاش چندانی برای توسعه جنگل ها نشد بلکه شاهد پاک تراشی وسیعی از درختان دست کاش و جنگلی بودیم این در حالی است که فقط خوراک روزانه هر یک از کارخانه های بزرک پاک چوب و نوین چوب در روز ۴۷/۵ هکتار برآورد می شود

بی اخلاقی بزرگتر آن است که ما شاهد تخریب جنگل با فاجعه تولید زغال از درخت دویست هزاردلاریی( ده میلیاردتومان) بلوط و تبدیل آن به زغال و رسم نامیمون زغال بلوطی یا کباب و آتش بلوطی که تهدیدی بس بزرگ برای جنگل های زاگرسی که اگر نباشند دهها میلیون نفر از جمعیت کشور باید جابجا شوند!

غم انگیزتر و نگران کننده تر آنکه اغلب مناطق کاهش یافته در استان برای قاچاق چوب مناطق الاینده بامقیاس جهانی همانند اهواز و جنگل هایی که در کنار برداشت چوب ، بیشترین آتش سوزی کشور در جنگل های استان ما اتفاق می افتد

نکته عجیب دیگر آنکه استاندار ویژه خوزستان تاکنون هیچ برنامه ای برای خوراک کارخانه های بزرگ چوب خوزستان نداشته بماند تا کنون یک بار هم در جمع دلسوزان و فعالان محیط زیست حاضر نشده وغایب بزرگ اغلب برنامه های محیط زیستی بوده است

پرسش آخر آن است که با توجه به نداشتن برنامه جامع حفاظت از جنگل های خوزستان، برداشت بی رویه چوب از جنگل ها برای کارخانه های چوب استان کشاورزی و دامپروری در دل جنگل ها خصوصا جنگل های زاگرس، برداشت بی رویه از منابع و جنگل، چرای بی رویه، طرح های عمرانی و جاده سازی، شخم زدن و فرسایش خاک ناشی از دخالت های بشر جنگل های خوزستان به مرز فروپاشی رسیده و نیاز به وجود دخالت هرچه سریع نخبگان اجتماعی ، دلسوزان نمایندگان مردم و حتی خود مردم وجود دارد
استاندار خوزستان ومتولیان جنگل در استان به دوستداران طبیعت ایران ثابت کنند که واقعاً دریک دولت محیط زیستی خدمت می کنند؟

  • نویسنده : جواد الهایی سحر