فصل بازگشایی مدارس و افزایش چشمگیر تردد عابرین پیاده/خط کشی معابر فراموش نشود لطفاً … !؟
فصل بازگشایی مدارس و افزایش چشمگیر تردد عابرین پیاده/خط کشی معابر فراموش نشود لطفاً … !؟

سایت خبری شهر اولین ها// ایمان کاهش :در حالی که مدارس اینهفته بازگشایی خواهند شد و عبور و مرور عابرین پیاده در سطح شهر و خیابان ها نسبت به ماههای اخیر افزایش پشمگیری خواهد داشت ، توجه به موضوع خط کشی معابر شهری و رنگ آمیزی سرعتکاه ها قطعاً نقش موثری در کنترل ترافیک خواهد […]

سایت خبری شهر اولین ها// ایمان کاهش :در حالی که مدارس اینهفته بازگشایی خواهند شد و عبور و مرور عابرین پیاده در سطح شهر و خیابان ها نسبت به ماههای اخیر افزایش پشمگیری خواهد داشت ، توجه به موضوع خط کشی معابر شهری و رنگ آمیزی سرعتکاه ها قطعاً نقش موثری در کنترل ترافیک خواهد داشت.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، خط کشی عابر پیاده و رنگ آمیزی معابر و موانع خیابان ها که با عنوان سرعتکاه شناخته می شوند از جمله موارد موثر در کنترل ترافیک شهری می باشد .همچنین به نظر می رسد که نصب علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی بسته به مقتضیات خیابان ها و معابر نیز در جهت آگاهی بخشی به شهروندان و وسایط نقلیه در آستانه فصل بازگشایی مدارس ضروری جلوه می کند.

شورای ترافیک شهرستان چندی پیش تشکیل جلسه داد و از موارد مطروح در آن جلسه پیگیری موضوع اجرای خطوط عابر پیاده بوده که علاوه بر اجرای آن توسط عوامل شهرداری ، مستلزم گزارش کارشناسی شده پلیس راهور شهرستان را در خصوص محل های دارای اولویت خط کشی نیز می باشد. بدون شک کاهش اختلالات در روند ترافیک شهری و سهولت عبور و مرور شهروندان در سطح معابر با اجرای خط کشی معابر و نصب علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی میسر خواهد شد.

از اینرو امیدواریم تا با توجه شروع فصل مدارس از اواسط این هفته و افزایش چشمگیر تردد عابرین پیاده در سطح خیابان ها و معابر شهرستان ، به منظور صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی این موضوع مورد توجه متولیان امر علی الخصوص مجموعه تلاشگر پلیس راهور مسجدسلیمان و نیز عوامل شهرداری شهرستان قرار گیرد.