فولاد اکسین خوزستان نمود جهاد امید آفرینی و جهاد خدمت است
فولاد اکسین خوزستان نمود جهاد امید آفرینی و جهاد خدمت است
رئیس بسیج رسانه کشور: فولاد اکسین خوزستان نمود جهاد امید آفرینی و جهاد خدمت است / روابط عمومی توانمند شرکت فولاد اکسین خوزستان می تواند بحث جهاد تبیین را محقق کند.

عصر اولین ها// رئیس بسیج رسانه کشور گفت: فولاد اکسین خوزستان نمود جهاد امید آفرینی و جهاد خدمت است و ما به این شرکت توانمند افتخار می کنیم.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسبن خوزستان، دکتر کارآموزیان رئیس بسیج رسانه کشور با حضور در غرفه فولاد اکسین در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در خصوص رکوردشکنی های این شرکت در سال جهش تولید اظهار کرد: به شرکت فولاد اکسین خوزستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده ورق ایران و خاورمیانه افتخار می کنیم.

وی افزود: بحث جهاد امیدآفرینی و ایمان و امید یکی از راهبرد های اصلی مقام مظعم رهبری از سال گذشته بوده است و همچنین بحث جهاد خدمت نیز یکی دیگر از راهبرد های مورد نظر رهبر است که نمود همه این راهبردها در فولاد اکسین به چشم می آید.

کارآموزیان عنوان کرد: فولاد اکسین خوزستان نمود جهاد امید آفرینی و جهاد خدمت است و از این رو ما به این شرکت توانمند و فعال در حوزه تولید افتخار می کنیم.

رئیس بسیج رسانه کشور گفت: از حجم کارآفرینی که در این شرکت انجام شده مشخص است که جهاد خدمت در فولاد اکسین محقق شده است و ما به این مهم می بالیم. رکورد شکنی های فولاد اکسین در بحث تولیدات مختلف گواه این مساله است که بحث جهاد امید آفرینی نیز در این شرکت محقق شده است.

وی با تاکید بر بحث جهاد تبیین تصریح کرد: روابط عمومی توانمند شرکت فولاد اکسین خوزستان می تواند بحث جهاد تبیین را محقق کند. اگد همه خدماتی که در این شرکت انجام می شود از سوی روابط عمومی و رسانه ها در جامعه تبیین شود قطعا شاهد امید آفرینی در قلب جامعه خواهیم بود.