قائله خاتمه یافت، شهام سلیمانی هفدهمین شهردار مسجدسلیمان بعد از انقلاب
قائله خاتمه یافت، شهام سلیمانی هفدهمین شهردار مسجدسلیمان بعد از انقلاب

شهر اولین ها// کیوان علاسوند:سرانجام بعد از دو ماه بحث و گفتگو مابین اعضای شورای شهر مسجدسلیمان، توافق بر سر انتخاب شهام سلیمانی به مرحله نهایی رسید و هفدهمین شهردار مسجدسلیمان بزودی کارش را آغاز خواهد کرد. به گزارش شهر اولین ها در یکی دو ماه اخیر موضوع انتخاب شهام سلیمانی به عنوان شهردار جدید […]

شهر اولین ها// کیوان علاسوند:سرانجام بعد از دو ماه بحث و گفتگو مابین اعضای شورای شهر مسجدسلیمان، توافق بر سر انتخاب شهام سلیمانی به مرحله نهایی رسید و هفدهمین شهردار مسجدسلیمان بزودی کارش را آغاز خواهد کرد.

به گزارش شهر اولین ها در یکی دو ماه اخیر موضوع انتخاب شهام سلیمانی به عنوان شهردار جدید مسجدسلیمان با حاشیه ها و واکنشهای مختلفی همراه بود اما امروز خبر رسید توافق مابین ۷ عضو شورای شهر مسجدسلیمان برای رای اعتماد به شهام سلیمانی صورت گرفته و ایشان هفدهمین شهردار مسجدسلیمان خواهد بود.

اگرچه به نظر میرسد قائله انتخاب شهردار مسجدسلیمان پایان یافته است اما همه نگاهها به عملکرد شهردار آینده مسجدسلیمان معطوف است ، عملکردی که هم میتواند شورا را ازاین انتخاب سربلند کند و آنها در مقابل مردم روسفید شوند و هم میتواند پایان عمر سیاسی آنها و افتادن از چشم مردم را به همراه داشته باشد.

فهرست شهرداران مسجدسلیمان بعد از انقلاب و مدت زمان مدیریتشان در شهرداری به شرح زیل است :

سید محمد نیکوروش ۱ سال

سید محسن جوزی ۳ سال

علی اکبر دهکردی ۲ سال

درویشعلی کریمی ۳سال

سید حمید حسن زاده ۲ سال

غلام رضا کوششی ۲ سال

عبدالرضا عالمی نیسی ۴ سال

عدل هاشمی ۳ سال

غلام زمانپور ۲ سال

فردوس کریمی ۳ سال

سید رسول صالحی ۳ سال

علی مدد هاشم پور ۲ سال

مهراب فلسفی زاده ۳ سال

پیمان مولایی ۱ سال

خلیل حیدری ۳ سال

عبدالله قاسمی ۱ سال

شهام سلیمانی  …….