قدردانی از شهروندان نمونه در حفظ و توسعه فضای سبز شهری مسجدسلیمان
قدردانی از شهروندان نمونه در حفظ و توسعه فضای سبز شهری مسجدسلیمان

عصر اولین ها// در راستای قدردانی از زحمات شهروندان نمونه در حفظ و توسعه فضای سبز شهری مسجدسلیمان، طی برنامه ای تعدادی از این شهروندان مورد تقدیر قرار گرفتند. به گزارش عصر اولین ها، در برنامه ای که روز گذشته با حضور رئیس اداره محیط زیست، مشاور شهردار در حوزه محیط زیست و جمعی از […]

عصر اولین ها// در راستای قدردانی از زحمات شهروندان نمونه در حفظ و توسعه فضای سبز شهری مسجدسلیمان، طی برنامه ای تعدادی از این شهروندان مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش عصر اولین ها، در برنامه ای که روز گذشته با حضور رئیس اداره محیط زیست، مشاور شهردار در حوزه محیط زیست و جمعی از تشکل های مردم نهاد صورت گرفت از شهروندان نمونه در حفظ و توسعه فضای سبز شهری قدردانی شد. این شهروندان ضمن مداومت بر انجام فعالیت های محیط زیستی و کاشت درختان، نقش موثری در نگهداری و آبیاری از فضای سبز شهری داشته اند. 

یوسفی رئیس اداره محیط زیست مسجدسلیمان با اشاره به این موضوع که تشکل های مردم نهاد نقش موثری در ترویج حفظ و توسعه فضای سبز شهری داشته اند افزود: انجام برنامه های موفق در حوزه فضای سبز و زیبایی محیط شهری بدون شک با مشارکت شهروندان تحقق خواهد یافت و فعالیت ها و پیگیری همشهریان در حفظ و نگهداری از درختان و فضای سبز ارزشمند است و از این رو تعدادی از آنان نیز مورد تقدیر قرار گرفته اند.