قدردانی از محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان به همت تشکل های مردم نهاد
قدردانی از محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان به همت تشکل های مردم نهاد

عصر اولین ها// برنامه قدردانی از محیط بانان مسجدسلیمان همزمان با فرا رسیدن روز محیط بان و به همت فعالین محیط زیست شهرستان انجام گرفت. به گزارش عصر اولین ها،همزمان با فرا رسیدن روز محیط بان برنامه قدردانی از محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان به همت فعالین محیط زیست شهرستان انجام گرفت. فعالین محیط […]

عصر اولین ها// برنامه قدردانی از محیط بانان مسجدسلیمان همزمان با فرا رسیدن روز محیط بان و به همت فعالین محیط زیست شهرستان انجام گرفت.

به گزارش عصر اولین ها،همزمان با فرا رسیدن روز محیط بان برنامه قدردانی از محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان به همت فعالین محیط زیست شهرستان انجام گرفت. فعالین محیط زیست در این برنامه ضمن قدردانی از تلاش ها و فداکاری های محیط بانان بیان داشتند که ارزشمندی اقدامات محیط بانان از آن جهت نمود بیشتری پیدا می کند که با عشق و علاقه در مسیر به حفاظت از محیط زیست و زیستمندان کره خاکی می پردازند. گفتنی است در این برنامه تلاش های سه محیط بان مناطق حفاظت شده تحت نظر اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان مورد قدردانی قرار گرفت.