قصه پر غصه مسجدسلیمان/مطالبات شهروندان؛ بی تفاوتی سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر
قصه پر غصه مسجدسلیمان/مطالبات شهروندان؛ بی تفاوتی سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر
مسائلی که در طی چندماه گذشته در این شهر در خصوص انتخاب شهردار و سرپرستان شهرداری رخ داده نشان دهنده این است که اعضای شورای شهربا شهروندان صادق نبوده‌ و نیستند و مسائلی که باید مردم بدانند را از آنها کتمان می‌کنند.

عصر اولین ها// متاسفانه این روزها شاهد آن هستیم که ابهت مسجدسلیمان بزرگ شهر اولین ها در میان انبوهی از شعارها و وعده ها بی سرانجام از سوی اعضای شورای ششم شهر دفن شده و هر لحظه چون کشتی طوفان‌زده‌ای در دریای مواج غوطه‌ور می‌شود و آنچه که تا کنون به عنوان عملکرد از سوی شورای شهر مسجدسلیمان دیده شده است، تنها پرداختن به جنبه های تبلیغاتی مورد نظرشان بوده وتاکنون پاسخگوی مطالبات عمرانی, فرهنگی و زیر ساختی شهروندان نبوده اند.
صداقت و راستگویی از مواردی است که شهروندان مسجدسلیمانی انتظار دارند تا نمایندگانشان در پارلمان محلی داشته باشند و حداقل در بیان مسائل شهری با مردم راستگو باشند.
مسائلی که در طی چندماه گذشته در این شهر در خصوص انتخاب شهردار و سرپرستان شهرداری رخ داده نشان دهنده این است که اعضای شورای شهربا شهروندان صادق نبوده‌ و نیستند و مسائلی که باید مردم بدانند را از آنها کتمان می‌کنند.
مردم شهر اولین ها معتقدند نگاهی کوتاه به کارنامه فعالیت اعضای شورای ششم شهر و سرپرست فعلی شهرداری در برخی موارد و در شهرمسجدسلیمان با مشکلات و معضلات متعدد در بخش های مختلف عمرانی و خدماتی ، نشانگر یک خواب زمستانی عمیق است و به نظر می رسداین افراد فاقد استراتژی و راهبری خاص برای توسعه شهر هستند.
همه ما بخوبی میدانیم که وکلای مردم در شورای ششم شهر مسجدسلیمان آن گونه که باید نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند. انتظاراتی که در طول فعالیت چندماهه عمر ابن شورا رنگ باخته و شهروندان در مقابل دیدگان خود، با سرابی از وعده ها روبه رو هستند. وعده هایی که حکایت هفتاد من کاغذ شده است.
عده‌ای از شهروندان هم معتقدند که اعضای شورای شهر وسرپرست فعلی شهرداری مطالبات شهروندان را به کلی از یاد برده‌اند و تبلیغات عملکردشان بیشتر از نتیجه آن، برای مردم ملموس است و تراژدی بی تفاوتی سرپرست شهرداری و شورای شهر مسجدسلیمان در پاسخ به چنین مطالباتی، تبدیل به قصه‌ای پر غصه شده است؟!

لازم به یادآوری است متاسفانه بین حرف و عمل اعضای شورای شهر وسرپرست فعلی شهرداری مسجدسلیمان فاصله است و حتی حاضر به پاسخگویی در نشستهای خبری هم نیستند که در صورت بی جواب ماندن شبهات و سوالات افکار عمومی در تاریخ این شهر ، بعنوان تشکلی کم کار و بدون خدمت ثبت خواهند شد .
عدم واکنش متناسب از سوی مسئولان این دو نهاد به چنین مطالباتی از سوی افکار عمومی، نشان می دهد آینده این شهر در دوره فعالیت شورای ششم و سرپرست فعلی که حکم سرپرستی اش در هاله ای از ابهام قرار داردبه ناکجا آباد ختم می شود!

  • نویسنده : افشین خدری