قطع گسترده درختان در مسجدسلیمان بدون مجوز شهرداری !؟
قطع گسترده درختان در مسجدسلیمان بدون مجوز شهرداری !؟

عصر اولین ها// خبرهای رسیده حاکی ست که قطع گسترده درختان در یکی از مناطق مسجدسلیمان در حال انجام است. هر چند که این موضوع بدون مجوز شهرداری انجام گرفته و گفته می شودچوب حاصل از قطع درختان نیز جهت فروش به خارج از شهرستان منتقل خواهد شد. باید اشاره داشت که قطع هر نوع […]

عصر اولین ها// خبرهای رسیده حاکی ست که قطع گسترده درختان در یکی از مناطق مسجدسلیمان در حال انجام است. هر چند که این موضوع بدون مجوز شهرداری انجام گرفته و گفته می شودچوب حاصل از قطع درختان نیز جهت فروش به خارج از شهرستان منتقل خواهد شد. باید اشاره داشت که قطع هر نوع درخت در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع بوده و طبق قانون متخلف حسب مورد به جزای نقدی و حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

به گزارش عصر اولین ها، خبرهای واصله از قطع گسترده درختان در یکی از مناطق مسجدسلیمان حکایت می کند. موضوعی که البته بدون مجوز شهرداری صورت گرفته و شنیده می شود که چوب حاصل از قطع درختان به خارج از شهرستان منتقل و فروخته خواهد شد.با این حال قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال ۱۳۵۹ مصوب شده که ماده یک آن، قطع درخت را بدون اجازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است. این قانون در سال ۱۳۸۸ اصلاح و آئین نامه اجرائی آن نیز با هماهنگی وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید.

ماده یک این قانون مقرر کرده است:‌ « به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است». در این قانون مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، جبران خسارت و حتی در تبصره ماده ۶ این قانون برای اراضی و باغ‌ هایی که بیش از ۵۰۰ مترمربع باشد و بدون اجازه شهرداری اقدام به قطع درخت کنند، به نحوی که باغ یا زمین مشجری را از بین ببرد زمین آنها به طور کامل به نفع شهرداری ضبط و به مصرف خدمات عمومی و محرومین میرسد.

با این حال انتظار می رود شهرداری و دیگر نهادهای مسئول و متولی در این خصوص ضمن رسیدگی به موضوع و جلوگیری از قطع گسترده درختان، اقدامات قانونی را در راستای حفظ فضای سبز و درختان سطح شهرستان صورت دهند.