لزوم اقدامات حمایتی برای جامعه ورزشی مسجدسلیمان با تداوم شیوع کرونا
لزوم اقدامات حمایتی برای جامعه ورزشی مسجدسلیمان با تداوم شیوع کرونا

عصر اولین ها//با تداوم بیماری کرونا در کشور باشگاههای ورزشی همچنان با دستور تعطیلی مواجهند و مربیان ورزشی نیز با خانه نشینی روزهای دشواری را پشت سر می گذرانند. موضوعی که می تواند با تعامل بین بخشی از طریق نهادها به رفع بلاتکلیفی آنان و پویایی ورزش حتی در روزهای کرونایی منجر شود. به گزارش […]

عصر اولین ها//با تداوم بیماری کرونا در کشور باشگاههای ورزشی همچنان با دستور تعطیلی مواجهند و مربیان ورزشی نیز با خانه نشینی روزهای دشواری را پشت سر می گذرانند. موضوعی که می تواند با تعامل بین بخشی از طریق نهادها به رفع بلاتکلیفی آنان و پویایی ورزش حتی در روزهای کرونایی منجر شود.

به گزارش عصر اولین ها، با شدت یافتن شیوع کرونا در مناطق مختلف استان بسیاری از باشگاهها با دستور تعطیلی مواجه شدند و مربیان ورزشی نیز به تبع آن با خانه نشینی ماههای اخیر را سپری می کنند. هر چند که باید اشاره داشت با تعطیل کردن اماکن ورزشی شرایط آن گونه هم کی می بایست تغییر نکرده است و اما معاش باشگاهداران و مربیان ورزشی طی یکسال اخیر با تهدیدی جدی همراه شده است.

در این میان اگر چه برخی باشگاهداران با دریافت تسهیلاتی تا حدودی توانسته اند در انجام امورات اقتصادی خود احیاء شوند اما مربیان ورزشی همچنان بلاتکلیف هستند و نیازمند بررسی کارشناسی و تخصصی شورای ورزش شهرستان و اتخاذ تصمیماتی در حمایت از این قشر می باشد. از این رو تهیه و اجرایی نمودن شیوه نامه پرداخت بیمه بیکاری به مربیان ورزشی از جمله مواردی است که می توان بخشی را خسارت های ناشی از پیامدهای کرونا را در ورزش پوشش دهد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس برای حمایت از مربیان ورزشی و باشگاهداران نیز می تواند قانون های با مدت محدوده زمانی کرونا مصوب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نماید. 

ناگفته پیداست که کرونا آسیب های زیادی به جامعه ورزشی از حیث فنی و اقتصادی وارد ساخته که تاکنون اقدام شاخصی برای آن چاره اندیشی نشده است. انتظار می رود تا مطالبات باشگاهداران و مربیان ورزشی با وجود گذشت یکسال از شیوع کرونا در کشور به شکلی جدی پیگیری شود تا حداقل در ادامه با اقدامات حمایتی از آنان نشاط و پویایی مثال زدنی جامعه ورزشی حفظ شود.