لزوم تغییر رویکرد و تقویت ارزش ها در جشن های نوروزی مسجدسلیمان
لزوم تغییر رویکرد و تقویت ارزش ها در جشن های نوروزی مسجدسلیمان

شهر اولین ها// ایمان کاهکش : همه ساله جشن های نوروزی متعددی در مسجدسلیمان به میزبانی طوایف مختلف برگزار می شود که علاوه بر ایجاد فضایی شاد توام با جشن و سرور در بازشناسی باورهای پسندیده قومی و بیان و تبلیغ آن ها نقش تأثیرگذاری داشته است. با این وجود باید گفت که در برپایی […]

شهر اولین ها// ایمان کاهکش : همه ساله جشن های نوروزی متعددی در مسجدسلیمان به میزبانی طوایف مختلف برگزار می شود که علاوه بر ایجاد فضایی شاد توام با جشن و سرور در بازشناسی باورهای پسندیده قومی و بیان و تبلیغ آن ها نقش تأثیرگذاری داشته است. با این وجود باید گفت که در برپایی این گونه جشنواره ها با حضور طوایف و شهروندان آنگونه که می بایست به دیگر بازخوردهای فرهنگی و اجتماعی که می توان از این طریق بهره مند شد کمتر توجه شده است.

افزایش تعداد جشن های نوروزی در مسجدسلیمان که هر ساله به میزبانی برخی طوایف برگزار می شود ضمن حفظ هویت قومی از طریق پوشش و گویش محلی، معرفی بزرگان و نخبگان طوایف، اجرای ساز و سرودهای محلی و شاهنامه خوانی بختیاری ها به زنده نگه داشتن این سنت ها در بین اقشار مختلف جامعه کمک شایانی می نماید. هر چند که به نظر می رسد یادآوری این آداب و رسوم در قالب جشن یک روزه طی سال خلاصه می شود و متولیان برگزاری این جشن ها آن گونه که می بایست تاکنون رویکردی جدی و بلند مدت به هم افزایی قومی نشان نداده اند.

سوای تلاش و پیگیری های برپایی جشن های نوروزی که شایسته تقدیر است انتظار می رود که محتوای علمی و فرهنگی اینگونه همایش ها نیز تقویت گردد و با تبادل اطلاعات تاریخ و فرهنگ قومی در هویت بخشی به جامعه بختیاری کوشش بیشتری انجام پذیرد. علاوه بر این بایستی تأثیر جشن های طایفه ای( که در سالهای اخیر جنبه تفاخری یافته) بر وحدت و اتحاد بختیاری مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا دعوت از طوایف دیگر و برگزاری جشن ها بصورت مشارکتی به انسجام قومی و همگرایی بیشتر منجر خواهد شد.

با تمام این تفاسیر راهکار و پیشنهادات دیگری نیز می تواند در خروجی بهتر جشن های نوروزی و در نهایت تقویت ارزش های بختیاری مثمرثمر واقع گردد. انسجام فکری در تصمیم گیری های اجتماعی به منظور ارائه چهره ای پویا و توانمند از طوایف در حل مسائل اجتماعی و جلوگیری از تفرقه و آسیب های اجتماعی آن، تهیه آمار دقیق طایفه با رویکرد شناسایی خانوارهای کم بضاعت و جوانان بیکار از طریق همفکری و ایجاد تعاون بیشتر در دستیابی به منابع مالی و حرفه ای، حل و فصل منازعات، اختلافات و گرفتاری های فامیلی و طایفه ای، تأکید بر جفظ محیط زیست و بهداشت محیط، تأکید بر عدم راه اندازی کاروان های سور و سوگ در معابر عمومی و سطح شهر و تیر اندازی در مراسمات که چالش ها و مشکلات عدیده ای در حوزه اجتماعی و فرهنگی ایجاد نموده از جمله مواردی است که می تواند در سایه جشن های نوروزی و همایش های قومی مورد اشاره و بهره برداری قرار گیرد. از این رو امیدواریم تا برگزاری جشن های نوروزی ضمن ترویج فرهنگ بختیاری به تقویت محتوای ارزشی، فرهنگی و اجتماعی در جنبه های مختلف نیز منجر شود.