لزوم توجه جدی به جاده مسجدسلیمان-اندیکا و اجرای تغییرات بنیادین/مسیری با انبوه ترافیک و سوانح لخراش
لزوم توجه جدی به جاده مسجدسلیمان-اندیکا و اجرای تغییرات بنیادین/مسیری با انبوه ترافیک و سوانح لخراش

سایت خبری شهر اولین ها//امروزه راه، سرمایه ای ملی است که آنرا اساس توسعه میدانند و نقش چشمگیری در تحول وپیشرفت هر منطقه دارد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، جاده ارتباطی مسجدسلیمان اندیکا با مسیری بطول ۶۰کیلومتر از حادثه خیز ترین محورهای مواصلاتی استان است که همه ساله بخاطر حجم ترافیک و رفت […]

سایت خبری شهر اولین ها//امروزه راه، سرمایه ای ملی است که آنرا اساس توسعه میدانند و نقش چشمگیری در تحول وپیشرفت هر منطقه دارد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، جاده ارتباطی مسجدسلیمان اندیکا با مسیری بطول ۶۰کیلومتر از حادثه خیز ترین محورهای مواصلاتی استان است که همه ساله بخاطر حجم ترافیک و رفت وآمد و عدم وجود استانداردهای مورد نیاز یک جاده بین شهری خسارتهای جانی ومالی فراوانی را بر هموطنانمان تحمیل میکند.

از عمده مشکلات این جاده عرض کم آن، پیچ وخم های متعدد، عدم وجود گاردریل در حاشیه آن با وجود سراشیبی های خطرناک و کیفیت بسیار پایین آسفالت است که ضرورت رسیدگی فوری به آن ودفع این خطرات بشدت احساس میشود.

این نابسامانی در حالیست که بیشترین مراودات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم شهرستان اندیکا از طی طریق این مسیر صورت میپذیرد وروزانه میزبان حجم زیادی از تردد وجابجایی می باشد.

احداث تونل در برخی قسمت های کوهستانی، حذف پیچ وخم های آن، دو بانده کردن مسیر، نصب گاردریل درحاشیه راه، ایمن سازی وافزایش کیفیت آسفالت آن قطعا صرفه جویی در منابع و کاهش چشمگیر تصادفات و هزینه های مالی وجانی هموطنانمان را به دنبال خواهد شد.

از زمان احداث این جاده تاکنون کمتر تغییرات بنیادینی که منجر به افزایش کیفیت وبهبود این مسیر شود در آن صورت پذیرفته وباید اذعان کنیم جاده اندیکا مسجدسلیمان به زحمت واجد کیفیت و استانداردهای یک جاده روستایی ست تا ویژگی های یک جاده پرتردد بین شهری.

مسولین محترم نیز در مقاطع مختلف زمانی  تنها به یک روکش آسفالت در قسمت هایی از این مسیر اکتفا نموده اند وزحمت بیشتری به خود نداده اند و تاجایی که حافظه تاریخی مان یاری می کند به جز احداث  پل واقع در گدار این جاده همانی هست که همیشه بوده با همان ویژگی های بکر یک جاده روستایی!

تصادفات و تلفات جانی و مالی واقع در این جاده ارتباطی، توجه ویژه  مسولین برای بهبودی را میطلبد که امیدواریم این توجه و رسیدگی رضایتمندی بیشتر مردم را فراهم نمایند هرچند این نه تنها یک خواست ومطالبه مردمی که وظیفه ای خطیر بر گردن مدیرانی است که ردای مسولیت بر تن دارند.

مرجع:اندیکانیوز