ماجرای شهروند مسجدسلیمانی که توسط یک چینی خانه نشین شد … + تصاویر
ماجرای شهروند مسجدسلیمانی که توسط یک چینی خانه نشین شد … + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها// اوایل سال ۹۱ بود که یکی از شهروندان مسجدسلیمانی بعلت حادثه در حین کار دچار جراحاتی بر سر و صورت خود گردید که با وجود گذشته حدود ۴ سال از این موضوع هنوز هم پیگیری های وی بدون نتیجه مانده است … به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، کورش […]

سایت خبری شهر اولین ها// اوایل سال ۹۱ بود که یکی از شهروندان مسجدسلیمانی بعلت حادثه در حین کار دچار جراحاتی بر سر و صورت خود گردید که با وجود گذشته حدود ۴ سال از این موضوع هنوز هم پیگیری های وی بدون نتیجه مانده است …

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، کورش موسوی شهروند مسجدسلیمانی حدود چهار سال پیش در حین کار در شرکت CNC در منطقه تل بزان دچار حادثه شد که پس از اعزام به بیمارستان و انجام مراحل معالجه از مدیرعامل چینی این شرکت بنام لی.شائو پنگ به مراجع قضایی شکایت نموده اما خروج این مرد چینی از کشور اجرای حکم قضایی بر علیه وی را عملاً مسکوت گذاشته است. با این حال کورش موسوی فرد حادثه دیده ماجرا پیگیری های خود را تا وزارت مورخارجه ادامه داده است که در نهایت به نامه نگاری آخر مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه مبنی ترجمه دادنامه اصلی به زبان چینی و ارسال به آن وزارت منجر شده است…

IMG_2417IMG_2418IMG_2419IMG_2420