ماجرای طرحی که در شورای شهر دوره چهارم بایگانی شد …!؟
ماجرای طرحی که در شورای شهر دوره چهارم بایگانی شد …!؟

سایت خبری شهر اولین ها// با وجود گذشت بیش از ۲۵ ماه از انجام انتخابات شورایاری محله مال شنبه ،به نظر می رسد که تشکیل شورایاری محلات که همواره یکی از شعارهای اعضای شورای شهر فعلی بوده محقق نخواهد شد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، اسفندماه ۹۲ بود که انتخابات شورایاری محله مال […]

سایت خبری شهر اولین ها// با وجود گذشت بیش از ۲۵ ماه از انجام انتخابات شورایاری محله مال شنبه ،به نظر می رسد که تشکیل شورایاری محلات که همواره یکی از شعارهای اعضای شورای شهر فعلی بوده محقق نخواهد شد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، اسفندماه ۹۲ بود که انتخابات شورایاری محله مال شنبه برگزار شد تا اعضای این شورای محلی انتخاب شوند تا در راستای تعامل هرچه بیشتر با اعضای شورا و پیگیری مشکلات محلی و رفع آنان اقدامات مثبتی صورت پذیرد اما با گذشت ۲۵ ماه از این موضوع گویا تشکیل این شورای مردمی در هاله ای از ابهام قرار دارد و تحقق وعده شورایاری ها را بایستی در شورای شهر دوره بعدی جستجو نمود…!؟

اگر چه شورای شهر فعلی هنوز هم در گیر و دار انتخاب شهردار فعلی هنوز هم به اجماع نظر خاصی نرسیده اند و اختلاف نظرها در اینخصوص همچنان به قوت باقی ست اما انتظار می رفت تا با تحقق گوشه ای از وعده های انتخاباتی این اعضا که همانا تشکیل شوراهای محلی یکی از آنان بوده عملکردی مثبت و مردم پسند را از خود بر جای بگذارند اما گویا شرایط به گونه ای دیگر در حال رقم خوردن است…