ماجرای پایان حیات فوتبالی 600 بازیکن مستعد مسجدسلیمانی … !؟
ماجرای پایان حیات فوتبالی 600 بازیکن مستعد مسجدسلیمانی … !؟

سایت خبری شهر اولین ها// انجام تغییرات در راس هیات فوتبال مسجدسلیمان در حالی صورت پذیرفت که این روزها کمتر کسی از پایان حیات فوتبالی حدود 600 نفر از بازیکنان مستعد مسجدسلیمان سخنی به میان آورد. به گزارش سایت خبری شهراولین ها ،مراسم تودیع و معارفه ریاست هیات فوتبال مسجدسلیمان هفته گذشته برگزار شد تا […]

سایت خبری شهر اولین ها// انجام تغییرات در راس هیات فوتبال مسجدسلیمان در حالی صورت پذیرفت که این روزها کمتر کسی از پایان حیات فوتبالی حدود 600 نفر از بازیکنان مستعد مسجدسلیمان سخنی به میان آورد.
به گزارش سایت خبری شهراولین ها ،مراسم تودیع و معارفه ریاست هیات فوتبال مسجدسلیمان هفته گذشته برگزار شد تا فوتبال شهرستان باشناخت سکاندارجدید این هیآت به گونه ای دیگر به سیرصعودی خود ادامه دهد اما آنچه قابل تامل و البته برانگیز می باشد پایان حیات فوتبالی حدودا 600 بازیکن مستعد فوتبال مسجدسلیمان در رده های جوانان و نوجوانان بوده است.
از آنجاییکه که برگزاری مسابقات فوتبال در رده های مختلف ظهور استعدادها را بدنبال خواهد داشت هیات وقت فوتبال مسجدسلیمان با عدم برگزاری مسابقات فوتبال نوجوانان و جوانان در موعد مقرر ، عملا بازیکنان این رده های سنی را به قهقرا برد.
گفتنی ست که مطابق با آیین نامه فدراسیون فوتبال  شرایط سنی برای رده های پایه بصورت هردوسال یکبار تغییر پیدا می کند و می توان گفت که متولدین 75 و76 در رده جوانان و 78 و 79 در رده نوجوانان بدلیل سیاستهای غلط هیآت پیشین فوتبال مسجدسلیمان و عدم برگزاری مسابقات ، به پایان حیات فوتبالی خود رسیدند.
با تمام این تفاسیر امیدواریم تا اتخاذ تدابیر فوتبالی بهتر ،روند مطلوبی را در پیشرفت سطح فوتبال مسجدسلیمان شاهد باشیم