ماست مالی بیت المال در سایه آسفالت های بی کیفیت کوچه های مسجدسلیمان
ماست مالی بیت المال در سایه آسفالت های بی کیفیت کوچه های مسجدسلیمان
عدم نظارت کافی در زیر سازی‌ها و آسفالت معابر شهری و خیابان های مسجدسلیمان موجب شده تا اجرای بی کیفیت آسفالت را شاهد باشیم.

عصر اولین ها// اجرای بی کیفیت و عدم نظارت کافی بر عملیات آسفالت معابر شهری و خیابان ها در مسجدسلیمان با واکنش های متفاوتی از سوی برخی شهروندان همراه شده است. 

در حالی که این روزها شاهد پرداخت میلیاردها ریال تحت عوارض آلایندگی به حساب شهرداری ها هستیم، اجرای بی کیفیت آسفالت در برخی معابر شهری و کوچه های مسجدسلیمان با اعتراض برخی شهروندان همراه شده است. از طرفی بسیاری اهالی محلات سال هاست در حسرت آسفالت کوچه و خیابان خود هستند و با اجرای این گونه آسفالت های بی کیفیت ترجیح می دهند به وضعیت قبلی خود باقی بماند.

از طرفی دیگر عدم زیرسازی مناسب، قیرپاشی نامناسب و با سطح پاشش اندک، عدم رعایت اصول زیربنایی، ضعف در اجرای مراحل آسفالت و تمیزکاری مسیر، بادگیری، قیرپاشی و آسفالت ریزی به شکل ناصحیح از جمله عواملی است که در کاهش عمر آسفالت تأثیرگذار است. هر چند نمی توان منکر زحمات و تلاش های مجموعه فنی و اجرایی شهرداری و اکیپ های توانمند و باسابقه اجرای آسفالت در مسجدسلیمان بود، اما تشدید نظارت ها و تأکید بر رعایت اصول فنی و اجرایی می تواند به اجرای آسفالت های با کیفیت تر و مطلوب منجر شود.

از اینرو انتظار می رود تا ضمن نظارت دقیق بر عملیات آسفالت معابر و محلات شاهد کیفیت بخشی به آسفالت های اجرای شده و دوام عمر آن، همچنین جلوگیری از هدررفت بیت المال باشیم.