مدیرانی که خواسته‌های مردم را برآورده نکردند تغییر می‌کنند
مدیرانی که خواسته‌های مردم را برآورده نکردند تغییر می‌کنند
مدیرانی که خواسته‌های مردم را برآورده نکردند تغییر می‌کنند/ لیست منتشر شده صحت ندارد

استاندار خوزستان گفت: مدیرانی که برای مردم مشکل‌ساز بوده و در طول دوران مدیریتی خود نتوانستند خواسته‌های مردم را برآورده کنند تغییر می‌کنند.

علی اکبر حسینی محراب در رابطه با تغییر ۱۵ مدیر استان بعد از سفر رئیس جمهور، اظهار کرد: تغییر مدیران از قبل از سفر رئیس جمهور نیز آغاز شده بود و قطعاً امروز و فردا تمام نمی‌شود، باید ظرف فرصت داده شده جایگزین‌ها و سرپرستی‌های مورد نظر تعیین شوند.

وی با بیان اینکه دولت در راستای خواسته‌های مردم حرکت می‌کند، افزود: مدیرانی که برای مردم مشکل‌ساز بوده و در طول دوران مدیریتی خود نتوانستند خواسته‌های مردم را برآورده کنند تغییر می‌کنند.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه مدیرانی که تغییر می‌کنند ممکن است در جاهای دیگر موفق عمل کنند، گفت: مدیران کل با نظر آقای رئیس جمهور و جایگزین‌های آن توسط وزرای مربوطه تعیین می‌شود و ما نیز پیشنهادات خود را خواهیم داد.

حسینی محراب با رد لیست منتشر شده مدیران در شبکه‌های اجتماعی، بیان کرد: این تغییرات به سرعت باید انجام شود و مدیرانِ کلی که باید تغییر کنند مشخص شده‌اند.