مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون معرفی شد
مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون معرفی شد
دکتر امین امرایی بعنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون معرفی شد.

با تصمیم هیات مدیره، «امین امرایی» مدیرعامل پتروشیمی شیراز از زیر مجموعه‌های شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)، به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی مارون منصوب شد، پیش از این عبدالمجید محمدی از سال ۱۳۹۶ مدیرعاملی این غول پتروشیمیایی در هاب‌ اول پتروشیمی ایران را عهده دار بود.

از سوابق امرایی می توان بعنوان مجری طرح ملی آماک در استان خوزستان ، مدیرعامل شرکت بهره برداری پتروپارس در جنوب و مدیرعاملی شرکت پتروشیمی شیراز بعنوان اولین پتروشیمی کشور برشمرد. وی همچنین به مدت ٣ سال فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه امیدیه بوده اند.وی هم اکنون مدیرعامل عامل پتروشیمی شیراز می باشد که در راستای عمل به بیانیه گام دوم انقلاب عهده دار این مسئول در پتروشیمی مارون گردید.