مدیرعامل نفت مسجدسلیمان: بختیاری‌ زاده بدون هماهنگی و اجازه از ما به استقلال اهواز رفت
مدیرعامل نفت مسجدسلیمان: بختیاری‌ زاده بدون هماهنگی و اجازه از ما به استقلال اهواز رفت

سایت خبری شهر اولین ها//محمد نظری در مورد حضور سیاوش بختیاری‌زاده در رأس کادر فنی تیم استقلال اهواز اظهار داشت: واقعاً نمی‌دانم بختیاری‌زاده چطور سرمربی استقلال اهواز شد. او با نفت مسجدسلیمان قرارداد داشت و حتی در تمرین تیم ما هم شرکت کرد ولی به یک باره سرمربی استقلال اهواز شد، در حالی که همان […]

سایت خبری شهر اولین ها//محمد نظری در مورد حضور سیاوش بختیاری‌زاده در رأس کادر فنی تیم استقلال اهواز اظهار داشت: واقعاً نمی‌دانم بختیاری‌زاده چطور سرمربی استقلال اهواز شد. او با نفت مسجدسلیمان قرارداد داشت و حتی در تمرین تیم ما هم شرکت کرد ولی به یک باره سرمربی استقلال اهواز شد، در حالی که همان روزی که سرمربی این تیم شد در تمرین نفت مسجدسلیمان حاضر بود. نظری ادامه داد:

بختیاری‌زاده گفته پس از صحبت با ما و کسب اجازه به استقلال اهواز رفته در حالی که اصلاً این طور نیست و ما از این تصمیم او خبر نداشتیم. مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان افزود: بختیاری‌زاده با ما قرارداد داشت و نمی‌دانم چطور بدون هماهنگی با باشگاه نفت مسجدسلیمان با استقلال اهواز قرارداد بسته است. او باید با قراردادش با نفت مسجدسلیمان پایبند می‌ماند و تیم ما را به این صورت رها نمی‌کرد.