مدیریت ترافیک و راهکارهای خروج از بحران ترافیکی مرکز مسجدسلیمان
مدیریت ترافیک و راهکارهای خروج از بحران ترافیکی مرکز مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها//سید یونس احمدپور: مدیریت ترافیک راهکاری برای خروج از بحران های ترافیکی است: مدیریت مقوله ترافیک و رسیدن به یکپارچگی مدیرت این مهم از راهکارهای کارآمد خروج از بحران های ناشی از ترافیک است.: پیشرفت های سریع در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات زمینه ضرورت اجرای استراتژی های اجرایی جهت کاهش بحران […]

سایت خبری شهر اولین ها//سید یونس احمدپور: مدیریت ترافیک راهکاری برای خروج از بحران های ترافیکی است: مدیریت مقوله ترافیک و رسیدن به یکپارچگی مدیرت این مهم از راهکارهای کارآمد خروج از بحران های ناشی از ترافیک است.: پیشرفت های سریع در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات زمینه ضرورت اجرای استراتژی های اجرایی جهت کاهش بحران های ترافیکی را دو چندان می کند.

با بیان این که، رشد جمعیت از مولفه های بارز کشورهای درحال توسعه، است، در صورتی که رشد جمعیت بدون توجه به تامین نیازهای واقعی انجام پذیرد، ناگزیر شهر و جامعه شهری با چالش های متعددی مواجه خواهد شد.

از جمله آثار و پیامد های منفی رشد نا متوازن جمعیت را بروز معضلات ترافیکی . رویارویی و پیشگیری از این معضل که امروزه از دغدغه های مهم مسئولین بشمار می رود، نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح خرد و کلان دارد.

لزوم وجود اهداف مشترک در ساختار‌های ترافیکی

ضرورت وجود اهداف مشترک در ساختارسازی های مقوله ترافیکی تاکید کرد و افزود: هم افزایی جهت نیل به اهداف مشترک باعث مهار حداکثری معضلات ترافیکی می شود. ترافیک به‌ عنوان یکی از معضلات جدی مطرح است، : راهکارهای زیادی نیز برای رفع این معضل مطرح است که می توان آنرا در عرصه های مختلف از جمله مسائل فرهنگی ترافیک، اجرایی کرد.

وی عنوان کرد: تعیین و تدوین برنامه‌ای مشخص و هدفمند با در نظر گرفتن شاخص‌های عینی و تعیین سهم هر یک از دستگاه ها در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.

با تاکید بر داشتن آمادگی های لازم به منظور مقابله با بحران ترافیک، ایجاد بسترهای مناسب به منظور تحقق این مهم باید در زمره مهمترین و اولویت دارترین برنامه های اجرایی مسئولان قرار گیرد.

پیشنهاد درخصوص برطرف کردن ترافیک هسته مرکزی شهرمسجدسلیمان:

تعریض وعقب نشینی املاک درون طرح برابر طرح تفصیلی وطرح جامع شهری

احداث خیابانهای موازی برابرطرح تفصیلی وجامع ازمناطق آلوده به نفت گاز نمره یک و پشت برج

تعریض خیابان هفده شهریور وکاروانسر کلگه

احداث جاده کمربندی

احداث پارکینگ طبقاتی

جلوگیری ازساخت سازهای غیر مجاز درمعابر اصلی

بررسی راهکارها و سیاست های اصلاح رفتارهای ترافیکی موضوع اصلاح رفتارهای ترافیکی در قالب ارائه الگوهای فرهنگ ترافیک نقش بسزایی در خروج از بحران های ناشی از ترافیک ایفا می کند. ضرورت جامع نگری به مقوله رفتار های اصولی ترافیک شهری تاکید کرد و افزود: شناخت این رفتار ها در زمینه های متعدد شهری به ویژه مسائل ترافیکی ضمن آسیب شناسی معضلات ترافیک، زمینه را برای ارائه راهکارهای خروج از تبعات منفی این معضل فراهم می کند. آسیب شناسی معضلات و مشکلات ترافیکی سطح منطقه بر اساس بازدید و گشت زنی در سطح شهر به ویژه خیابان ها و معابر پر ترافیک انجام می گیرد.

وجود مشکلات ترافیکی سطح شهر مسجدسلیمان، روند آسیب شناسی در خصوص معضلات ترافیکی را منفی ارزیابی کرد و : این مهم که بر مبنای مشاهده عینی از وضعیت ترافیک معابر و خیابان های سطح شهر انجام بایدصورت پذیرد، نقش تعیین کننده ای در آشنایی با مسائل و مشکلات مملوس شهروندان در مواجه با معضل ترافیک دارد.

با اشاره به اجرای طرح های ترافیکی در نقاط مختلف شهر مسجدسلیمان از جمله ، اصلاحات هندسی و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی : انجام این پروژه های ترافیکی عمرانی از خروجی های انطباق طرح های ترافیکی با اصول مهندسی ترافیک لازم الجرا می باشد.

IMG-20160318-WA0014IMG-20160318-WA0018