مدیر جوان و انقلابی اداره حفاظت محیط زیست لالی معرفی شد
مدیر جوان و انقلابی اداره حفاظت محیط زیست لالی معرفی شد
فرید صالحی پور باورصاد بعنـوان سرپرست اداره محیط زیست  لالی منصوب و معـارفه شد.

عصر اولین ها// فرید صالحی پور باورصاد بعنـوان سرپرست اداره محیط زیست  لالی منصوب و معـارفه شد.

به گزارش عصر اولین ها، طی حکمی فرید صالحی پور باورصاد بعنـوان سرپرست اداره محیط زیست لالی معرفی شد. آییـن معـارفه وی با حضور افشین حیاتی سرپرست فرمـانداری لالی، امیری رییس امور اداری اداره کل محیط زیست و شمس الهی رئیس حراست اداره کل محیط زیست در محل دفتر فرمـاندار برگـزار شد.

گفتنی است صالحی پور باورصاد دارای مدرک کارشناس ارشد محیط زیست و دانش اموخته کارشناسی حقوق می باشد. سرپرستی منطقه حفاظت شده هفت شهیدان و مسئولیت امور حقوقی اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان از جمله سوابق کاری وی به شمار می رود. علاوه بر این مقالات متعددی در حوزه محیط زیست نیز در ژورنال های خارجی به چاپ رسیده است.