مراسم تودیع معارفه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد
مراسم تودیع معارفه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد

شهر اولین ها//پس از استعفای دکتر علوی رئیس شبکه بهداشت درمان مسجدسلیمان در چند روز گذشته امروز طی حکمی از دکتر ایدنی صندلی مدیریت بهداشت و درمان شهرستان به دکتر ابراهیمی واگذار و از زحمات دکتر علوی تجلیل شد. این مراسم با حضور پرسنل و مدیران بهداشت و درمان شهرستان و همچنین معاون اجرایی مرکز […]

شهر اولین ها//پس از استعفای دکتر علوی رئیس شبکه بهداشت درمان مسجدسلیمان در چند روز گذشته امروز طی حکمی از دکتر ایدنی صندلی مدیریت بهداشت و درمان شهرستان به دکتر ابراهیمی واگذار و از زحمات دکتر علوی تجلیل شد.

این مراسم با حضور پرسنل و مدیران بهداشت و درمان شهرستان و همچنین معاون اجرایی مرکز بهداشت استان خوزستان در سالن اجتماعات بیمارستان ۲۲ بهمن برگزار شد.

سوابق وی به شرح زیر است :

۴ سال مدیر مرکز بهداشت مسجدسلیمان

مدیر بهداشت و درمان شهرستان هفتگل

img_20161030_112233

img_20161030_112150