مردم در انتظار نتیجه بخشی بازدیدهای سرزده و نشست های صمیمانه هستند
مردم در انتظار نتیجه بخشی بازدیدهای سرزده و نشست های صمیمانه هستند

عصر اولین ها// همزمان با سالروز شهادت آیت ا… مدرس و روز مجلس شورای اسلامی فرصت شده است تا عملکرد نمایندگان مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد.اگر چه بیش از اقدامات عملی و اجرایی در راستای توسعه امکانات و زیرساخت های شهری و محرومیت زدایی ها که البته از طریق قوه مجریه و با نظارت مجلس […]

عصر اولین ها// همزمان با سالروز شهادت آیت ا… مدرس و روز مجلس شورای اسلامی فرصت شده است تا عملکرد نمایندگان مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد.اگر چه بیش از اقدامات عملی و اجرایی در راستای توسعه امکانات و زیرساخت های شهری و محرومیت زدایی ها که البته از طریق قوه مجریه و با نظارت مجلس صورت می پذیرد طی ماههای اخیر از عملکرد نمایندگان مجلس برگزاری نشست های صمیمانه و بازدیدهای سرزده به ثبت رسیده است. موضوعی که البته می توان گفت آن چنان برای مردم خوشایند و مورد انتظار نبوده و کارآمدی عملکرد نماینده خود در مجلس را بیش از این ها متصور بوده اند.

به گزارش عصر اولین ها، وضعیت اقتصادی مردم و شرایط زندگی در مناطق مختلف بویژه در خوزستان موجب شده تا مردم به نمایندگان مجلس نگاهی ویژه داشته باشند و عمده توقعات و انتظارات را برای حل مشکلات و برون رفت از وضعیت موجود از آنان مطالبه کنند. از طرفی باید گفت که برخی نمایندگان پیگیری ها و رایزنی جهت رفع مشکلات و تحقق مطلبات مردمی را پس از راهیابی به مجلس یازدهم در اسفندماه سال گذشته آغاز نموده اند. با این حال می توان گفت تاکنون “نشست های صمیمانه” و “بازدیدهای سرزده” آن چنان که می بایست نتیجه بخش نبوده و اقبال عمومی را به همراه نداشته است. از طرفی نمایندگان مجلس که پیش از حضور در صحن بهارستان از عمده مشکلات و مسائل حوزه انتخابیه در جریان نشست های انتخاباتی و گفتگو با مردم آگاهی یافته بودند و این اطلاع از قبل نیز وجود داشته است. پس آن چنان بازدیدهای سرزده و نشست ها برای رفع مشکلات نمی تواند اثربخش باشد.

در سوی دیگر قضیه اما قوه مجریه یا بعبارت ساده تر دولت در امور اجرایی کشور و در استان ها از طریق استاندار و فرمانداری ها نقش اساسی در رویدادها و اتفاقات مناطق و حوزه های متبوع نمایندگان مجلس ایفا می کند. این که عملکرد دولت آن چنان رضایت بخش نیست و مردم همچنان از وضعیت موجود گلایه مند هستند علاوه بر ضعف و نارسایی های عملکردی دولت، نمایندگان مجلس را نیز بعنوان نهاد نظارتی در دامنه مسئولیت شرایط موجود قرار می دهد.

همچنین باید اشاره داشت که سامانه مجلس‌گرافی با هدف شفاف‌سازی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دانشگاه تهران راه‌اندازی شد. این سامانه یک کار پژوهشی دانشگاهی در حوزه شبکه‌های اجتماعی و پردازش متن است که تمامی اطلاعات مندرج در آن، از اسناد منتشرشده توسط مجلس استخراج شده است. در این سامانه عملکرد نمایندگان از منظر شش شاخص مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفته است. از میان این شاخص‌ها، سه شاخص «نظم حضور در صحن علنی مجلس بر اساس غیبت‌ها و تأخیرهای نمایندگان»، «نطق‌های پیش از دستور» و «تذکرات کتبی نماینده به هیات دولت» با تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی، از متن صورت‌جلسات مجلس استخراج شده است. سه شاخص دیگر شامل «تعداد طرح‌های ارایه شده توسط نماینده»، «تعداد طرح‌های امضاشده توسط نماینده» و «تعداد سوالات مطرح شده در کمیسیون‌ها» نیز از روی اطلاعات منتشرشده در سایت مجلس استخراج شده است.

با تمام آن چه گفته شد بیش از شش ماه از عمر مجلس یازدهم هم گذشت و اگر چه کمی زود است تا بتوان گفت نمایندگان مجلس عمده مطالبات مردمی را برآورده نساخته اند اما عملکرد آنان در ماههای آتی در مسائلی از جمله حوزه اقتصادی، معیشتی و اشتغال می تواند عملکرد آنان را در مقایسه با وعده ها و گفتار انتخاباتی آنان مورد ارزیابی قرار دهد. هر چند که با گذشت زمان و مشخص شدن عیار نمایندگان آگاهی و سطح شناخت مردم نیز افزایش خواهد یافت و چه بسا انتخاب خود در پای صندوق رأی که سال گذشته به وقوع پیوسته را در ادامه مورد بازنگری و حتی تجدیدنظر قرار دهند.