مسجدسلیمان همچنان چشم انتظار تحقق مسئولیت های اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی
مسجدسلیمان همچنان چشم انتظار تحقق مسئولیت های اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی
با شروع به کار رسمی پتروشیمی مسجدسلیمان انتظار می رفت در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی این واحد تولیدی برنامه های متنوعی را شاهد باشیم. هر چند شاید هیچ برنامه مدونی در چشم انداز پتروشیمی در حوزه مسئولیت های اجتماعی ترسیم نشده است.

عصر اولین ها// با شروع به کار رسمی پتروشیمی مسجدسلیمان انتظار می رفت در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی این واحد تولیدی برنامه های متنوعی را شاهد باشیم. هر چند شاید هیچ برنامه مدونی در چشم انداز پتروشیمی در حوزه مسئولیت های اجتماعی ترسیم نشده است.

در شرایط کنونی باید اشاره داشت که مسئولیت اجتماعی شرکت هایی همچون نفت و پتروشیمی در منطقه می توانست به توسعه پایدار وتحول بخشی از زیرساخت ها کمک شایانی نماید. افزون بر این نیازهای شهرستان مسجدسلیمان بیش از آن است که حتی با رفع نیازهای فعلی باز هم نیازمند توجهات بیشتر از سوی صنایع فعال در منطقه است. باید افزود که مجموعه پتروشیمی مسجدسلیمان اگر در اندیشه گسترش ارتباط با جامعه پیرامونی و القاء نتیجه بخشی اهداف کلان دستاوردی خود است، مسیر آن را باید در عمل به مسئولیت های اجتماعی جستجو نمود.

هر چند پرداختن به سطح مسئولیت های اجتماعی صنایع بعلت گستردگی، فعلا قابل اشاره نیست. اما باید گفت که در گام نخست پتروشیمی مسجدسلیمان حداقل در حوزه نیروی انسانی نتوانسته به مسئولیت های خود جامه عمل بپوشاند. آنچنان که همچنان نسبت به میزان پایین اشتغال افراد بومی و جوانان منطقه و نیز تعداد افراد غیربومی های اشتغال یافته در پتروشیمی انتقادات فراوانی از سوی جامعه مطرح است. علاوه بر این در حوزه زیرساختی و بصورت خاص راه، مجموعه پتروشیمی می توانست مسیرهای منتهی و مواصلاتی به منطقه پتروشیمی را ضمن تعامل با دیگر نهادها و سازمان ها مورد بهسازی توام با ایجاد زیرساخت های باکیفیت بهتر قرار دهد.

از سوی دیگر هدف گذاری مجموعه مدیریت پتروشیمی بایستی با الزامات زیست محیطی و رفع آلایندگی ها همراه باشد. موضوعی که طی سال های گذشته با چالش های متعددی همراه شد. همچنین پشتیبانی در مواعد مقرر برخی بحران ها و حوادث غیرمترقبه، کمک به توسعه زیرساخت‌های شهرستان در حوزه‌های فرهنگی، درمانی و آموزشی و موارد دیگری که در چارچوب عمل به مسئولیت های اجتماعی گنجانده می شود. هر چند نباید از برخی اقدامات خیرخواهانه از جمله کلنگ زنی مدرسه عشایری و مواردی از این قبیل که توسط مجموعه پتروشیمی صورت گرفته بسادگی گذشت.

با تمام این تفاسیر انتظار می رود راهبرد مجموعه پتروشیمی مسجدسلیمان در حوزه مسئولیت های اجتماعی، حداقل در بازه زمانی کنونی برای منطقه گره گشا و چاره ساز نبوده و نیازمند تغییر رویکرد کنونی انان است. موضوعی که میزان رضایت مندی شهرستان از فعالیت پتروشیمی در منطقه را بصورت جدی محک خواهد زد.

  • نویسنده : ایمان کاهکش