مسئول کمیته کشتی پهلوانی هئیت ورزش های زور خانه ای وکشتی پهوانی استان خوزستان‌ منصوب شد+ حکم
مسئول کمیته کشتی پهلوانی هئیت ورزش های زور خانه ای وکشتی پهوانی استان خوزستان‌ منصوب شد+ حکم

عصر اولین ها//مسئول کمیته کشتی پهلوانی هئیت ورزش های زور خانه ای وکشتی پهوانی استان خوزستان‌   معرفی ومنصوب شد به گزارش عصر اولین ها،  طی حکمی از سوی جهانبخش طیبی رئیس هئیت پهلوانی وزور خانه استان‌‌خوزستان ، کریم‌ عسکرنیا به عنوان مسئول کمیته کشتی پهلوانی هئیت ورزش های زور خانه ای وکشتی پهلوانی استان خوزستان  […]

عصر اولین ها//مسئول کمیته کشتی پهلوانی هئیت ورزش های زور خانه ای وکشتی پهوانی استان خوزستان‌   معرفی ومنصوب شد

به گزارش عصر اولین ها،  طی حکمی از سوی جهانبخش طیبی رئیس هئیت پهلوانی وزور خانه استان‌‌خوزستان ، کریم‌ عسکرنیا به عنوان مسئول کمیته کشتی پهلوانی هئیت ورزش های زور خانه ای وکشتی پهلوانی استان خوزستان  منصوب شد.
در این حکم آمده است : با توجه به به شایستگی ها و تجارب و ارزشمند جنابعالی بدین وسیله از تاریخ ابلاغ این حکم شما به عنوان مسئول کمیته کشتی پهلوانی منصوب می گردید
در پایان این حکم آمده است : امید است با بهره گیری از تجارب گرانبهایتان  در جهت رشد وتوسعه ورزش زورخانه ای وکشتی پهلوانی‌ گام بردارید .یقینا توکل توکل به درگاه حضرت احدیپ،سعه صدر واستفاده از تجربیات کارشناسان وپیشکسوتان وهمکاری باهئیت ورزشهای زورخانه ای وکشتی پهلوانی استان خوزستان می تواند یاری گر شما باشد، دادار جهان آفرین حضرت دوست توفیق روز افزون جنابعالی را خواهانم .
لازم به  ذکر است کریم عسکرنیا رئیس ورزش و جوانان شهرستان گتوند ،  از قهرمانان سرشناس کشتی استان خوزستان وکشور،وی دارای مدرک تحصیلی تربیت بدنی وعلوم ورزشی می باشد.