مسجدسلیمان صاحب پارک علم و فناوری می شود
مسجدسلیمان صاحب پارک علم و فناوری می شود

شهر اولین ها// در ادامه پیگیری ها و تلاش هایش در اولین ماه وکالت جهت تحقق وعده های خود درخصوص بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط برای اشتغال و کارآفرینی جوانان تحصیلکرده حوزه انتخابیه در چند در مرکز استان با تنی چند از مدیران بخش های علمی ، فناوری و کارآفرینی بدنبال زمینه […]

شهر اولین ها// در ادامه پیگیری ها و تلاش هایش در اولین ماه وکالت جهت تحقق وعده های خود درخصوص بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط برای اشتغال و کارآفرینی جوانان تحصیلکرده حوزه انتخابیه در چند در مرکز استان با تنی چند از مدیران بخش های علمی ، فناوری و کارآفرینی بدنبال زمینه سازی برای ایجاد شعبه هایی از این مراکز علمی و فناوری در حوزه انتخابیه بود .
مهندس علی عسگر ظاهری امروز شنبه ۲۹خرداد ۹۵چندین جلسه فشرده کاری با دکتر مختاری رییس پارک علم و فناوری استان ،دکتر زراسوندی رییس بنیاد نخبگان استان ،مهندس داوودی معاونت مرکز رشد و کارگروه اشتغال و همچنین مهندس مکاری نماینده شرکتهای دانش بنیان برگزار کردند طی این جلسات در خصوص بهبود ایجاد کسب و کار ، تولید و کارآفرینی برای جوانان و دیگر اقشار جامعه و با توجه به پتانسیل های خوب و مستعد علمی و کارآفرینی به بحث و تبادل نظر پرداختند در پایان این جلسات و بررسی های لازم مقرر شد که در آینده نزدیک در حوزه انتخابیه مسجد سلیمان ، لالی ، اندیکا و هفتکل شاهد ایجاد و راه اندازی شعبه ای از مرکز پارک علم و فناوری مرکز رشد واحد های فناور و کارگروه اشتغال باشیم بی شک با راه اندازی این مراکز علمی و فناوری زمینه ایجاد اشتغال ، تولید و کارآفرینی علمی برای جوانان منطقه فراهم می شود .
لازم به ذکر است هدف از ایجاد پارک علم و فناوری ، مرکز رشد واحد های فن آور و کارگروه اشتغال کمک به افزایش درآمد در جامع از طریق افزایش توسعه اقتصاد دانش محور و تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه با هم است با افزایش رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش با کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های بین المللی و داخلی و همچنین حمایت از ایجاد و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط فناوری با هدف توسعه فن اوری کار آفرینی باشد .
شایان ذکر است در صورت ایجاد این مراکز علمی و فناوری حوزه انتخابیه مسجد سلیمان بعد از اهواز اولین شهرستان است که از وجود پارک علم و فناوری بهره مند خواهد بود .

خوزنا