مسجدسلیمان و چالش بزرگ انتخاب فرماندار ؛ مولفه و شاخص های انتخاب یک فرماندار کارآمد چیست؟
مسجدسلیمان و چالش بزرگ انتخاب فرماندار ؛ مولفه و شاخص های انتخاب یک فرماندار کارآمد چیست؟

شهر اولین ها// با تودیع علیرضا گورویی که قریب به 6 سال در مسجدسلیمان بعنوان فرماندار حضور داشت و معارفه اردوان قنبری بعنوان سرپرست فرمانداری، شهر اولین ها روزهای مهم و تأثیرگذاری را از حیث انتخاب مدیریت کلان شهری پشت سر می گذراند. به گزارش شهر اولین ها، اینروزها انتخاب فرماندار در مسجدسلیمان به تیتر […]

شهر اولین ها// با تودیع علیرضا گورویی که قریب به 6 سال در مسجدسلیمان بعنوان فرماندار حضور داشت و معارفه اردوان قنبری بعنوان سرپرست فرمانداری، شهر اولین ها روزهای مهم و تأثیرگذاری را از حیث انتخاب مدیریت کلان شهری پشت سر می گذراند.

به گزارش شهر اولین ها، اینروزها انتخاب فرماندار در مسجدسلیمان به تیتر یک شهرستان تبدیل شده و باید گفت که حساسیت های بالایی در این زمینه ایجاد نموده است. فارغ از تمامی نام ها و گمانه زنی هایی که برای تصدی عنوان فرماندار در شهرستان مطرح می شود بایستی گفت که مولفه های زیادی جهت انتخاب فرماندار وجود دارد که بی توجهی به این شاخص ها و تنها در نظر گرفتن جناح بندی های سیاسی و تعاملات خارج از چهارچوب شایسته سالاری نمی تواند کمک چندانی به مسجدسلیمان کند. شهری که سالهاست تشنه اقدام و عمل مانده و در گیر و دار شعارمداری برخی مسئولین، روی ریل توسعه و پیشرفت جا مانده است.عدم تحقق وعده هایی که ضمن ایجاد حس ناامیدی و عدم پیشرفت در بین شهروندان مقدمات مهاجرت آنان را نیز فراهم نموده است…

بدون شک یک فرماندار عملگرا و با تجربه به ایجاد تغییر و کمک به توسعه و پیشرفت شهرستان در زمینه های مختلف تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه فرمانداری بومی و آشنا به زیرساخت های شهرستان و آگاهی به ظرفیت ها و پتانسیل ناشناخته شهر موجب خواهد شد تا نگاهها به تمامی حوزه های شهری بصورت عادلانه و تخصصی معطوف شود. علاوه بر این نگاهی کارشناسی به مسائل که مبتنی بر دانش فنی بوده و به دور از حاشیه ها به دنبال رفع مشکلات و اقدامات عملی باشد نیز در کارامدی بیشتر یک فرماندار تأثیرگذار خواهد بود.

انتخاب اردوان قنبری که پیش از این در منصب معاونت فرمانداری سالها در حوزه اجرایی شایستگی خود را به اثبات رسانید، بعنوان سرپرست فرمانداری از اقدامات مطلوبی بود که در زمینه شایسته سالاری و تجربه محوری صورت پذیرد. قنبری که سالهاست در حوزه عمرانی و نظام مهندسی ساختمان شهرستان نیز فعال بوده از نظر تجربه و تخصص برای مدیریت کلان شهری در سطح قابل قبولی قرار دارد و به نظر می رسد مورد وثوق و اجماع نظر بسیاری از نخبگان شهرستان قرار دارد. با این حال انتظار می رود که با در نظر گرفتن جمیع نظرات و جنبه های مهم انتخاب فرماندار، شاخصه هایی که می تواند مسجدسلیمان را به روزهای خوش و توسعه یافتگی دهه های پیشین باز گرداند مدنظر قرار گیرد نیز اولویت داشته باشد.

ازاینرو اکنون که مقوله حساس و مهم مدیریت کلان شهر اولین ها در اولویت قرار گرفته و بدون شک نماینده شهرستان نیز در آن دخیل خواهد بود، استمرار اعتماد به قنبری بعنوان یکی از مدیران بومی و متخصص می تواند حس باورپذیری نخبگان و کارشناسان توانمند مسجدسلیمانی را در حوزه مدیریت شهری تقویت نماید. باید پذیرفت که بکارگیری از ظرفیت هایی اینچنینی تا مدتها می تواند توسعه و پیشرفت مسجدسلیمان را تحت الشعاع قرار دهد. از اینرو امیدواریم تاضمن حمایت بیشتر از گزینه احتمالی در سِمت فرماندار مسجدسلیمان، شایسته مداری و استفاده از ظرفیتهای بومی مسجدسلیمان موجب شود تا زمینه های برون رفت شهرستان از شرایط موجود و قرار گرفتن در محور توسعه پایدار را فراهم نماید.