مشارکت در شهر سالم و ارتقای کیفیت زندگی
مشارکت در شهر سالم و ارتقای کیفیت زندگی

شهر اولین ها// هوشنگ عالی نسب: یکی از عوامل ایجاد نشاط و شادابی در شهروندان، وجود فضاهای جذاب و زیبا در محیط زندگی است. زیبا سازی و پاکیزگی محیط‌های شهری از وظایف بسیار مهم شهرداری‌های سراسر دنیاست. شهرداری‌ها و شوراهای شهر تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا با زیبا کردن شهرها، محیطی خوشایند […]

شهر اولین ها// هوشنگ عالی نسب: یکی از عوامل ایجاد نشاط و شادابی در شهروندان، وجود فضاهای جذاب و زیبا در محیط زندگی است. زیبا سازی و پاکیزگی محیط‌های شهری از وظایف بسیار مهم شهرداری‌های سراسر دنیاست. شهرداری‌ها و شوراهای شهر تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا با زیبا کردن شهرها، محیطی خوشایند و آرامش بخش را برای شهروندان فراهم آورند. عوامل متعددی در آلودگی و نازیبایی شهر نقش بازی می کنند که از آن جمله عبارتند از وجود آلودگی بصری روی دیوار ساختمان ها، تبلیغات نامناسب، نماهای بدمنظر و فرسوده، رنگ بندی نامتناسب و ناهمگون ساختمان های تجاری، تابلوهای تبلیغاتی غیراستاندارد و … . رفع این مشکلات مستلزم همکاری شهروندان با شهرداری ها و تقویت اعتماد بین آنهاست تا مشارکت جویی را به عنوان یک اصل در رفتار شهروندی نهادینه سازد. بدون شک، مشارکت مردم در فرآیند زیبا سازی محله‌های شهر، یک اقدام فرهنگی-اجتماعی با مبنای کالبدی است که باید به عنوان سنتی رایج مرسوم شود.

استفاده از پتانسیل مشارکت عمومی در زیباسازی محله‌های شهر و جلب اعتماد آنان می‌تواند زمینه‌ساز خلاقیت در حفظ نظافت و زیبایی محله‌ات و ارتقای سطح سلامت شهر باشد.

IMG-20160813-WA0003IMG-20160813-WA0008 IMG-20160813-WA0009 IMG-20160813-WA0010