مشکلات آبی خوزستان نیاز به مدیر دلسوز و تخصص در مدیریت دارد نه تکذیب و انکار
مشکلات آبی خوزستان نیاز به مدیر دلسوز و تخصص در مدیریت دارد نه تکذیب و انکار

عصر اولین ها// مصطفی مطهری: استان خوزستان علاوه بر آنکه به لحاظ داشتن منابع نفتی معروف است به دلیل مشکلات در سوء مدیریت آب نیز مشهور است. قصه پر از درد و غصه آب در خوزستان به یکی از چالش های سال های اخیر این استان تبدیل شده است. در واقع ماجرای آب در استان […]

عصر اولین ها// مصطفی مطهری: استان خوزستان علاوه بر آنکه به لحاظ داشتن منابع نفتی معروف است به دلیل مشکلات در سوء مدیریت آب نیز مشهور است. قصه پر از درد و غصه آب در خوزستان به یکی از چالش های سال های اخیر این استان تبدیل شده است. در واقع ماجرای آب در استان خوزستان دو گونه دارد یکی کم آبی و دیگری تلاقی و ترکیب آب آشامیدنی با فاضلاب. بطوریکه می توان ادعا کرد که وضعیت آب و فاضلاب و کیفیت تأمین آب شرب در استان خوزستان به یک گره کور و کلاف سردرگم تبدیل شده است.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از بولتن نیوز، آنچه در این باره مهم است که مورد توجه قرار گیرد این می باشد که درگیری ها و نامه نگاری های بورکراتیک و دستگاه های ذیربط و رسانه ای شدن آنها و در نهایت عدم تأیید سخنان هر کدام از نهادهای مربوط از مرکز بهداشت خوزستان، استانداری و شرکت آب و فاضلاب نه تنها موجب اتلاف وقت در رسیدگی به امور مذکور شده است بلکه سبب شده تا دود این اتفاق به چشم مردم خوزستان برود.

در واقع آنچه در فرآیند اداری در این باره در این سال ها رخ داده است بیش از هر چیزی نشان دهنده عدم مدیریت صحیح شرایط و منابع از یکسو و ضعف مدیریت آب در این استان از سوی دیگر بوده است. این در حالی است که هر یک از نهادهای مربوطه به ویژه استانداری ضمن تکرار و ارائه تکذیبیه های مکرر در این باره، هیچ گونه تصمیم و اقدامی که منجر به این امر شود که مشکل مذکور حل گردد، مشاهده نمی شود.

با این حال دیوار حاشا و توجیه موضوع مذکور، آن چنان بلند هست و ارتفاع دارد که جهت لاپوشانی سوء مدیریت ها و پوشاندن رویکرد بایر بودن مدیریتی از ارائه راه حل و اقدام در خور، بهانه وجود پمپ های آب در منازل و قطعی برق و در نتیجه افت فشار آب را دستاویز قرار داده اند که ادعا می شود در صورت ایجاد آن شرایط فاضلاب اطراف لوله ها وارد سیستم لوله آب رسانی می شود و آب آشامیدنی با فاضلاب مخلوط و آغشته می گردد. توجیه و بهانه دیگر برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی های مدیریتی در این باره این است که مدعی هستند چون سطح آب های زیرزمینی در اهواز نسبت به وجود شبکه توزیع بالاتر است و این احتمال وجود دارد که در اثر فشار پمپ های خانگی در زمان پیک مصرف این آب های زیرزمینی از طریق محل های جوش و ترک لوله ها وارد شبکه شوند.

مشکلات آبی خوزستان نیاز به مدیر دلسوز و تخصص در مدیریت دارد نه تکذیب و انکار

در پاسخ به این توجهیهات باید گفت که آنچه در قالب قطعی برق عنوان می شود بیش از هر چیزی و پیش از هر موضوعی، بر این امر حاکی است عامل این اتفاق مسئولان امر هستند چرا که دور اندیشیِ در این باره نداشته اند که باید سیستم های آب رسانی را تعمیر و یا بروز رسانی کنند تا در صورت قطعی برق چنین اتفاقاتی روی ندهد. مضافاً اینکه وقتی دلیل را در قطعی برق می دانند چرا سسیتم برق رسانی را به گونه ساماندهی و مدیریت نکرده اند تا شاهد قطعی برق و در نهایت وقوع شرایط آبی نباشند.

کوتاه سخن اینکه شواهد امر نشان می دهد که مدیریت آب در خوزستان ضعیف می باشد و این ضعف در مدیریت منابع آبی سال به سال آشکارتر می شود. از این رو در راستای حل ابهامات در وضعیت سلامت آب آشامیدنی خوزستان، علاوه بر لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی به پرونده آب و فاضلاب خوزستان، ضرورت برنامه‌ریزی مناسب در زمینه آب، فاضلاب و پساب‌ها در خوزستان جدی و ضروری به نظر می رسد.