مطالبه گری پای یکی دیگر از اهالی رسانه را به دادسرا کشاند…!؟
مطالبه گری پای یکی دیگر از اهالی رسانه را به دادسرا کشاند…!؟

سایت خبری شهر اولین ها// ایمان کاهکش : مدتی می شود که خبرنگاران و اصحاب رسانه در مسجدسلیمان به دلیل انتشار برخی انتقادات و کاستی ها در حوزه های مختلف شهری مورد هجمه برخی مسئولین و مدیران قرار گرفته اند که بعضاً این هجمه به پیگیری هایی از طریق مراجع قضایی منجر شده و پای […]

سایت خبری شهر اولین ها// ایمان کاهکش : مدتی می شود که خبرنگاران و اصحاب رسانه در مسجدسلیمان به دلیل انتشار برخی انتقادات و کاستی ها در حوزه های مختلف شهری مورد هجمه برخی مسئولین و مدیران قرار گرفته اند که بعضاً این هجمه به پیگیری هایی از طریق مراجع قضایی منجر شده و پای برخی خبرنگاران به دادسرا جهت ادای پاره ای توضیحات در خصوص موارد انتشار یافته باز شده است.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، در جوامع غربی بدلیل وجود فضایی دموکراتیک از این جهت که پیگیری مطالبات مردمی و حقوق شهروندی از طریق نهادهای مدنی انجام میگیرد و شخص مستقیم پیگیر این مطالبات نمی شود تفاوتی اساسی با جامعه کنونی ما شکل داده است. در جامعه و بطور خاص شهر ما بار سنگین این کوشش ها در مطالبه حقوق شهروندان به دوش خبرنگاران و اهالی رسانه است .خبرنگارانی که بدون هیچگونه چشمداشت مادی همواره در انعکاس رنج ها،مشقت ها، نارسایی ها، کاستی ها و… پیشرو بوده و هستند که پیامد این تلاش آنان تنش های ایجاد شده از سوی برخی مسئولین بوده است.

متأسفانه این رفتار واکنشی از جانب برخی مسئولین عدم وجود فرهنگ نقدپذیری در جامعه اسلامی مدرن ما و بویژه در شهر اولین ها را نشان می دهد و این حاشیه امنیت برای فرد منتقد تا حدود زیادی وجود ندارد. هرچند که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود بارها در خصوص انتقاد سازنده و اهمیت آن به تفصیل اشاره داشته اند و صراحتاً فرموده اند : ” نقدی که برای ادامه یافتن و کمک به جلو رفتن و نیافتادن در دام سیاه نمایی نیازمند چارچوبی است که همان «سازنده» بودن است” . اما باز هم مشاهده نموده ایم که در شهر اولین ها انتقادات سازنده با استقبال چندانی مواجه نمی شود.

مطالبه گری پای یکی دیگر از اهالی رسانه مسجدسلیمان را به دادسرا کشاند

حدود سه ماه پیش بود که همزمان با روز خبرنگار بسیاری از مدیران و مسئولین شهرستان به تکریم و تجلیل از خبرنگاران و اهالی رسانه در مسجدسلیمان پرداختند و از آنان بعنوان چشمان بیدار جامعه یاد نمودند.جامعه ای که بدلیل عدم وجود نهادهای مدنی در بطن آن تا حدود زیادی اهالی رسانه و خبرنگاران را پیشرو مطالبه گری در زمینه حقوق شهروندی و امکانات اولیه شهرنشینی قلمداد می کند.

چندصباحی ست که خبرنگاران بدلیل نارسایی ها و بروز مشکلات در حوزه فعالیتهای اجرایی برخی ادارات و سازمان ها انتقاداتی را در رسانه متبوع خود منتشر نموده که بجای پاسخگویی و رفع نواقص موجود در حوزه مربوطه متأسفانه بازخورد آن اعتراض ،تهدید و برخورد از طریق مراجع قضایی می باشد. اخیراً یکی از اهالی رسانه بعلت وجود مشکلات عدیده در حوزه فاضلاب شهری مسجدسلیمان با انتشار نامه ای خطاب به فرماندار شهرستان درخواست نمود تا مدیر اداره آبفا را به پاسخگویی الزام نماید که این موضوع با تنظیم شکواییه ای از طریق اداره مذکور بر علیه این خبرنگار در دادسرای شهرستان در حال پیگیری می باشد.

چندی پیش هم روح الله جلیلی مدیرمسئول خبرگزاری ام.آی.اس نیوز بعلت درج یکی از اخبار در سایت مذکور به دادسرا احضار شد.ضمن اینکه تنی چند از اهالی رسانه در مسجدسلیمان پس از درج اخبار در رسانه خود با اعتراضات و تهدیدهایی از جانب برخی مسئولین مواجه شده بودند که ادامه این روند بدون شک فضایی غیر مدنی را بوجود می آورد که علاوه بر تاثیرات روانی ،موجب رکود و انفعال در بین افراد دلسوز جامعه  از جمله قشر خبرنگار گردیده و میگردد.

با تمام این تفاسیر امیدواریم تا با تلطیف شرایط موجود و ایجاد فضایی عاری از هرگونه تنش و التهاب برای خبرنگاران و اهالی رسانه در مسجدسلیمان ،روحیه و فرهنگ نقدپذیری در مسئولین و مدیران شهری آنچنان تقویت گردد تا ارائه راهکارها و پیشنهادات تخصصی و کارشناسی برخی اصحاب رسانه در خصوص رفع مشکلات و معضلات شهری به پیشرفت و بهبود وضعیت کنونی شهر اولین ها منجر شود.