معابر اصلی شهر مسجدسلیمان همچنان در خاموشی بسر می برند …
معابر اصلی شهر مسجدسلیمان همچنان در خاموشی بسر می برند …

سایت خبری شهر اولین ها//یکی دیگرازمعضلات شهرمسجدسلیمان که متاسفانه وجود داردبرق متولی آن می باشد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،خاموشی مکررچراغ های اصلی پایه های روشنایی درمعابروخیابانها ،محلات وازجمله خیابان اصلی شهیدداریوش محمدی منتهی به بلواراصلی که ماههای گذشته وایام نوروزدرتاریکی مطلق به سرمی برد ،باعث اعتراض شدیدشهروندان این منطقه گردیده است […]

سایت خبری شهر اولین ها//یکی دیگرازمعضلات شهرمسجدسلیمان که متاسفانه وجود داردبرق متولی آن می باشد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،خاموشی مکررچراغ های اصلی پایه های روشنایی درمعابروخیابانها ،محلات وازجمله خیابان اصلی شهیدداریوش محمدی منتهی به بلواراصلی که ماههای گذشته وایام نوروزدرتاریکی مطلق به سرمی برد ،باعث اعتراض شدیدشهروندان این منطقه گردیده است .درپی عزل مهندس ذوالفقاری ونصب مهندس سیدمصطفی احمدپور همچنان بعضی نقاط باافت ولتاژبرق وخاموشی درطول شبانه روز مواجه می گردندکه باعث آسیب دیدن وسایل برقی ساکنین محل گردیدهاست .

IMG-20160420-WA0003 IMG-20160420-WA0001 IMG-20160420-WA0000

جنوب فردا