معاونت فنی و عمرانی شهرداری مسجدسلیمان منصوب گردید / جزئیات + تصویر
معاونت فنی و عمرانی شهرداری مسجدسلیمان منصوب گردید / جزئیات + تصویر

شهر اولین ها// طی حکمی از سوی شهردار مسجدسلیمان ،مهندس سیدیونس احمدپوری بعنوان معاونت فنی و عمرانی این سازمان منصوب شد. به گزارش شهر اولین ها، احمدپوری که در زمان شهردار پیشین نیز مدتی در این سمت مشغول به فعالیت بود بار دیگر بعنوان معاونت فنی و عمرانی شهرداری مشغول به فعالیت خواهد بود. احمدپوری […]

شهر اولین ها// طی حکمی از سوی شهردار مسجدسلیمان ،مهندس سیدیونس احمدپوری بعنوان معاونت فنی و عمرانی این سازمان منصوب شد.

به گزارش شهر اولین ها، احمدپوری که در زمان شهردار پیشین نیز مدتی در این سمت مشغول به فعالیت بود بار دیگر بعنوان معاونت فنی و عمرانی شهرداری مشغول به فعالیت خواهد بود. احمدپوری که دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران می باشد ، کارشناسی فنی عمرانی و شهرسازی، عضویت در کمیسیون معاملات ،کمیته فنی وبازرگانی شهرداری و  هیئت مدیره آتش نشانی مسجدسلیمان را در کارنامه دارد.

photo_resized