معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن کشور:خط راه آهن شوشتر به مسجدسلیمان متصل می شود
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن کشور:خط راه آهن شوشتر به مسجدسلیمان متصل می شود

شهر اولین ها //معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن کشور از اتصال خط راه آهن شوشتر به مسجدسلیمان خبر داد. به گزارش شهر اولین ها ، نوراله بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از حلقه های مفقوده ، شبکه ریلی در […]

شهر اولین ها //معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن کشور از اتصال خط راه آهن شوشتر به مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش شهر اولین ها ، نوراله بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از حلقه های مفقوده ، شبکه ریلی در استان خوزستان است و مذاکراتی را شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان داشته که خط شوشتر به مسجد سلیمان متصل شود تا کارخانه پتروشیمی به راحتی بتواند محصولات خود را صادر نمایند.

عضو هیات رئیسه راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: متاسفانه همکاری در استان خوزستان بین راه آهن و شرکت های خصوصی در حمل بار آن ها بسیار ضعیف است و بیشتر بارها توسط حمل و نقل جاده ایی انجام می شود.

وی با اشاره به وجود خطوط راه آهن در درون شهر گفت: در نظر داریم که ایستگاه های راه آهن را از درون شهر خارج کنیم و این تفکر در تمام دنیا وجود دارد.