معرفی دو شهر جدید حتی در لالی و رغیوه در هفتکل با پیگیری نماینده پیشین مردم شهرستان +سند
معرفی دو شهر جدید حتی در لالی و رغیوه در هفتکل با پیگیری نماینده پیشین مردم شهرستان +سند
با موافقت وزارت کشور روستاهای تراز مرکز بخش حتی شهرستان لالی و رغیوه در هفتکل به شهر تبدیل شدند.

عصر اولین ها// در بخشی از دو نامه وزیر کشور به استاندار خوزستان آمده: در اجرای تبصره۵ ماده۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مورخ سال۸۹ با پیشنهاد  تبدیل روستای تراز مرکز بخش حتی شهرستان لالی و روستای رغیوه بخش مرکزی هفتکل به شهر موافقت می شود.

طی روزهای اخیر روابط عمومی دفتر ورناصری نماینده مردم شهرستان، تحقق تبدیل روستاهای حتی و رغیوه به شهر را در پی تلاش و پیگیری های نماینده مردم شهرستان عنوان نموده اند. این در حالی است که در نامه مربوط به روستای رغیوه به نامه شماره ۵۹۸۰۶/ ۳۲۶۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره شده است.

علاوه بر این مستندات موجود نشان می دهد که عسگر ظاهری عبده وند نماینده پیشین مردم شهرستان شماره ۹۵۱۸۰۷۹۱ مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ تبدیل چهار روستای عنبر، زاووت، رغیوه و حتی به شهر را ارائه نموده بود. دو روستای عنبر و زاووت طی سال های اخیر به شهر تبدیل شده اند. از طرفی طی نامه شماره ۱۴۷۶۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها به نماینده پیشین مردم شهرستان اعلام شده بود که موضوع درخواست جهت بررسی و کار کارشناسی به استانداری خوزستان منعکس شده است.

با تمام این تفاسیر آن چه مشخص است فرآیند معرفی دو شهر جدید در حوزه انتخابیه از سال ۹۵ آغاز شده و اکنون نامه رسمی آن ابلاغ شده است. از این رو انتظار می رود تا جهت تنویر افکار عمومی تمامی مکاتبات و پیگیری های مکتوب در این خصوص منتشر شود.