معیار معرفی معلمان نمونه در مسجدسلیمان چه بود؟
معیار معرفی معلمان نمونه در مسجدسلیمان چه بود؟
مراسم گرامیداشت هفته معلم در مسجدسلیمان و تجلیل از معلمان نمونه در حالی برگزار شد که روند مرفی معلمان نمونه با انتقاد جمعی از جامعه فرهنگیان همراه بود.

عصر اولین ها// روند انتخاب و معرفی معلمان نمونه در مسجدسلیمان با انتقاد جمعی از جامعه فرهنگیان همراه شده است. 

به گزارش عصر اولین ها، بدون شک در مدارس ملاکهایی مانند نوآوری، بینش و هنرمندی از جمله معیارهایی است که می تواند در کنار میزان سوابق در انتخاب معلمان نمونه تأثیرگذار باشد. علاوه بر این ملاک های دیگری همچون مدرک تحصیلی، میزان رضایتمندی والدین، حضور در همایش های علمی، نگارش کتب و مقالات متعدد و مشخصه هایی از این دست نیز می تواند ملاک معرفی معلمان نمونه باشد. موضوعی که انتظار می رفت در مسجدسلیمان با انتشار دستورالعمل خاص و تبیین معیارهای معلم نمونه همراه باشد. تا از این طریق سطح انگیزه و امیدواری جامعه فرهنگی برای کیفیت بخشی به آموزش های خود در مدارس افزایش یابد.

با این حال در هفته ای که گذشت مراسم بزرگداشت مقام معلم همراه با معرفی معلمان نمونه در مسجدسلیمان برگزار شد.حضور معلمان جدیدالاستخدام در جمع معلمان نمونه که نمی توان از نقش حضور خویشاوندان آنان در کادر مدیریتی و آموزشی اداره در این انتخاب چشم پوشید از جمله انتقاداتی است که به این فرآیند وارد شده است. اختصاص سهمیه ای معلم نمونه به کادر و کارکنان اداره، تأثیرگذاری حضور اقوام معلمان در کادر اداره، معرفی برخی معلمان با مدارس تعطیل و موارد مشابه دیگر تنها بخشی از انتقاداتی است که به روند انتخاب معلمان نمونه در مسجدسلیمان وارد شده است. موضوعی که به زعم جمعی از جامعه فرهنگیان موجب بی عدالتی و بی انگیزگی جامعه معلمان می شود.

از سوی دیگر انتصابات ماههای اخیر در کادر مدیریتی و معاونت های اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان با انتقادات مختلفی همراه بوده است. انتصاباتی که به زعم برخی ها مبتنی بر شایسته سالاری و ضوابط نبوده و نقش سفارش ها و واسطه های طایفه ای را پررنگ تر جلوه نموده است. هر چند در صورت صحت این موضوع و ادامه روند کنونی نمی توان به بهبود کیفی سطح آموزش و پرورش در مسجدسلیمان امیدوار بود و انتظار می رود رویکرد این مجموعه به شکل صحیح و ضابطه مندی تغییر یابد.