منطقه شکار ممنوع حومه مسجدسلیمان و شلیک شکارچیانی که همچنان ادامه دارد… !؟
منطقه شکار ممنوع حومه مسجدسلیمان و شلیک شکارچیانی که همچنان ادامه دارد… !؟

سایت خبری شهر اولین ها// صبح روز گذشته (جمعه) صدای شلیک دو گلوله در منطقه شكار ممنوع شو و لندر در اطراف مسجدسليمان ، سکوت طبیعت این منطقه را بر هم زد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،منطقه شكار ممنوع شو و لندر در مسجدسليمان كه تنوع گياهي و جانوري و شرايط اكولوژيكي اين […]

سایت خبری شهر اولین ها// صبح روز گذشته (جمعه) صدای شلیک دو گلوله در منطقه شكار ممنوع شو و لندر در اطراف مسجدسليمان ، سکوت طبیعت این منطقه را بر هم زد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،منطقه شكار ممنوع شو و لندر در مسجدسليمان كه تنوع گياهي و جانوري و شرايط اكولوژيكي اين منطقه آن را به يكي از مناطق ارزشمند استان و كشور از نظر حيات وحش جانوري و قابليت هاي بالاي زيستگاهي تبديل نموده است موجب شده تا همواره مورد توجه شکارچیان منطقه واقع شود و از اینرو و بنا به اظهارات شاهدین عینی ماجرا صبح روز گذشته صدای شلیک دو گلوله که به نظر می رسید از اسلحه های شکاری رها شده باشند بار دیگر حیات گونه های جانوری این منطقه را مورد تهدید قرار داد.این موضوع با توجه به تعطیلی آخر هفته و اینکه افرادی با هدف تفریح و شکار در منطقه حضور پیدا کرده بودند رخ داده است.

با تمام این تفاسیر این اتفاق در زيستگاه هايي اینچنینی با ويژگي هاي بارز كه جمعيت جانوري آنها به دليل شكار بي رويه رو به كاهش است هشداری جدی محسوب می شود که علاوه بر تغییر نگرش مردم و اهالی به گونه های خاص جانوری منطقه مبنی بر عدم شکار و لزوم حمایت از این گونه ها ،متولیان حفاظت از محیط زیست را به برخورد جدی تر با شکارچیان در منطقه شکار ممنوع متوجه می سازد…

IMG_1945