منطقه شکار ممنوع حومه مسجدسلیمان و شلیک شکارچیانی که همچنان ادامه دارد… !؟
منطقه شکار ممنوع حومه مسجدسلیمان و شلیک شکارچیانی که همچنان ادامه دارد… !؟

سایت خبری شهر اولین ها// صبح روز گذشته (جمعه) صدای شلیک دو گلوله در منطقه شکار ممنوع شو و لندر در اطراف مسجدسلیمان ، سکوت طبیعت این منطقه را بر هم زد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،منطقه شکار ممنوع شو و لندر در مسجدسلیمان که تنوع گیاهی و جانوری و شرایط اکولوژیکی این […]

سایت خبری شهر اولین ها// صبح روز گذشته (جمعه) صدای شلیک دو گلوله در منطقه شکار ممنوع شو و لندر در اطراف مسجدسلیمان ، سکوت طبیعت این منطقه را بر هم زد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،منطقه شکار ممنوع شو و لندر در مسجدسلیمان که تنوع گیاهی و جانوری و شرایط اکولوژیکی این منطقه آن را به یکی از مناطق ارزشمند استان و کشور از نظر حیات وحش جانوری و قابلیت های بالای زیستگاهی تبدیل نموده است موجب شده تا همواره مورد توجه شکارچیان منطقه واقع شود و از اینرو و بنا به اظهارات شاهدین عینی ماجرا صبح روز گذشته صدای شلیک دو گلوله که به نظر می رسید از اسلحه های شکاری رها شده باشند بار دیگر حیات گونه های جانوری این منطقه را مورد تهدید قرار داد.این موضوع با توجه به تعطیلی آخر هفته و اینکه افرادی با هدف تفریح و شکار در منطقه حضور پیدا کرده بودند رخ داده است.

با تمام این تفاسیر این اتفاق در زیستگاه هایی اینچنینی با ویژگی های بارز که جمعیت جانوری آنها به دلیل شکار بی رویه رو به کاهش است هشداری جدی محسوب می شود که علاوه بر تغییر نگرش مردم و اهالی به گونه های خاص جانوری منطقه مبنی بر عدم شکار و لزوم حمایت از این گونه ها ،متولیان حفاظت از محیط زیست را به برخورد جدی تر با شکارچیان در منطقه شکار ممنوع متوجه می سازد…

IMG_1945