منطقه ویژه اقتصادی مسجدسلیمان در مجلس دهم پیگیری و مصوب شد + سند
منطقه ویژه اقتصادی مسجدسلیمان در مجلس دهم پیگیری و مصوب شد + سند
پیگیری های عصر اولین ها نشان می دهد که منطقه ویژه اقتصادی مسجدسلیمان از طریق مجلس دهم مورد پیگیری و طرح در صحن قرار گرفته و مصوب شده است.

عصر اولین ها// پیگیری های عصر اولین ها نشان می دهد که منطقه ویژه اقتصادی مسجدسلیمان در مجلس دهم پیگیری و مصوب شده است.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۱ شهریور۱۳۹۷ ماده واحده لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را با اکثریت آرا تصویب کردند. در بند “ب” ماده واحده لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی نام مسجدسلیمان نیز آمده است. این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. همچنین عسکر ظاهری نماینده پیشین مردم شهرستان های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در آذرماه ۱۳۹۸ بیان داشت: خوشبختانه پس از پیگیری های بسیار در صحن علنی مجلس با اصلاح طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مندرج در بند ۴ ماده واحده لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی،اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان موافقت شد و منطقه ویژه اقتصادی مسجدسلیمان رسما مصوب شد.