موج تغییرات همچنان در شهرداری مسجدسلیمان ادامه دارد…
موج تغییرات همچنان در شهرداری مسجدسلیمان ادامه دارد…

شهر اولین ها// موج تغییرات که از زمان روی کار امدن شهردار جدید آغاز شده همچنان در شهرداری مسجدسلیمان ادامه دارد. به گزارش شهر اولین ها ، موج تغییرات در هفته های گذشته همچنان ادامه دارد.در همین رابطه و تغییرات بدنه اداری و واحدهای مختلف شهرداری مسجدسلیمان آقایان جبار کریمی به سمت سرپرست واحد حراست […]

شهر اولین ها// موج تغییرات که از زمان روی کار امدن شهردار جدید آغاز شده همچنان در شهرداری مسجدسلیمان ادامه دارد.
به گزارش شهر اولین ها ، موج تغییرات در هفته های گذشته همچنان ادامه دارد.در همین رابطه و تغییرات بدنه اداری و واحدهای مختلف شهرداری مسجدسلیمان آقایان جبار کریمی به سمت سرپرست واحد حراست فیزیکی که پیش تر مسول واحد موتوری بودند منصوب شدند؛رسول بنام به عنوان سرپرست واحد خدمات شهری منصوب گردیدند؛که قبل ازابن مسول کارخانه آسفالت بودند.

همچنین حسن یوسفی مقدم به عنوان سرپرست واحد موتوری؛نبی الله تقی پور به عنوان  سرپرست کشتارگاه؛ و هم چنین محمد میرنام نیها با حفظ سمت؛ جانشین هماهنگی سازمان آتش نشانی به عنوان کارشناس هماهنگی و پیگری شهرداری منصوب و مشغول بکار گردیدند.بنابر اخبار واصله از واحد خبری روابط عمومی شهرداری این جابجایی ها تا به ثمر رسیدن وضعیت مطلوب و ساماندهی نیروها تا یکماه آینده  ادامه خواهد شد.