مژده به علاقمندان شعر و ادب ؛ کارگاه شعر مسجدسلیمان راه اندازی می شود
مژده به علاقمندان شعر و ادب ؛ کارگاه شعر مسجدسلیمان راه اندازی می شود

سایت خبری شهر اولین ها// پس از نشست اعضای هیأت مدیره انجمن شعر مسجدسلیمان مقرر گردید تا کارگاه شعر این انجمن بزودی راه اندازی گردد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، پس از آنکه هفته گذشته انتخابات انجمن شعر مسجدسلیمان برگزار شد و اعضای هیأت مدیره انجمن معرفی شدند ، در نشست امروز مقرر […]

سایت خبری شهر اولین ها// پس از نشست اعضای هیأت مدیره انجمن شعر مسجدسلیمان مقرر گردید تا کارگاه شعر این انجمن بزودی راه اندازی گردد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، پس از آنکه هفته گذشته انتخابات انجمن شعر مسجدسلیمان برگزار شد و اعضای هیأت مدیره انجمن معرفی شدند ، در نشست امروز مقرر گردید تا کارگاه شعر انجمن با هدف کیفی سازی روند شعر و رشد شاعران مسجدسلیمانی راه اندازی شود.این کارگاه که سالها پیش نیز در انجمن  شعر مرکزی و کانون انجمن شعر پرندگان سپبد مسجدسلیمان اجرا شده بود به نتایج قابل توجه و مثبتی در زمینه ارتقاء سطح کیفی اشعار و افزایش آگاهی شاعران شهرستان منجر شده بود و اکنون نیز دوباره هیأت مدیره انجمن راه اندازی کارگاه تخصصی شعر مسجدسلیمان را در اولویت برنامه های آتی خود قرار داده است.

گفتنی است که در کارگاه شعر انجمن مواردی از قبیل نقد و بررسی تخصصی اشعار ، پدیده شناسی و آسیب شناسی گونه های متعدد شعر ،آموزش اوزان عروضی و قافیه  و همچنین بررسی سبکهای شعری مطرح خواهد شد.