میراث خواران در کمین انبار خوراکی مسجدسلیمان + تصاویر
میراث خواران در کمین انبار خوراکی مسجدسلیمان + تصاویر

عصر اولین ها// میراث فرهنگی و باستانی مسجدسلیمان از جمله مواردی بوده که طی سالهای اخیر بارها در آستانه تصرف وتغییر کاربری قرار گرفته اند. از آن جمله می توان به فروشگاه مرکزی شرکت نفت( استور) اشاره کرد که بعنوان انبار کالا و با نام انبار خوراکی در مسجدسلیمان معروف است. این مکان تاریخی چندی […]

عصر اولین ها// میراث فرهنگی و باستانی مسجدسلیمان از جمله مواردی بوده که طی سالهای اخیر بارها در آستانه تصرف وتغییر کاربری قرار گرفته اند. از آن جمله می توان به فروشگاه مرکزی شرکت نفت( استور) اشاره کرد که بعنوان انبار کالا و با نام انبار خوراکی در مسجدسلیمان معروف است. این مکان تاریخی چندی قبل تا آستانه ی واگذاری، تخریب و تغییر کاربری پیش رفت که البته این روند با پیگیری نهادهای ذیربط متوقف شده است.

به گزارش عصر اولین ها، فروشگاه مرکزی شرکت نفت ( استور ) و انبار کالا که به انبار خوراکی معروف است از جمله بناهای تاریخی مسجدسلیمان به شمار می رود که به نوعی هویت این منطقه نیز محسوب می شود. این بنا در سالهای قبل بعنوان تعاونی مصرف ارتش مورد استفاده قرار گرفت. علیرغم این ساختمان فعلی از طریق فروشگاه اتکا مورد استفاده قرار می گرفت و اخیراً گفته شد که بخشی از ساختمان انبار خوراکی واگذار شده تا ضمن تغییر کاربری، تخریب و بهره برداری به شکلی دیگر از سوی برخی افراد مورد استفاده قرار گیرد. موضوعی که البته با پیگیری اداره میراث فرهنگی و گردشگری مسجدسلیمان متوقف شد تا این ساختمان تاریخی از مورد تصرف میراث خواران واقع نشود. هر چند که گفته می شود دو سوله این بنا تخریب شده و علیرغم پیگیری ها جهت احیاء و بهره برداری مجدد از این ساختمان تاکنون نتیجه بخش نبوده است. 

با تمام این تفاسیر انتظار می رود تا اداره میراث فرهنگی و گردشری مسجدسلیمان بهمراه دیگر مسئولین ذیربط ضمن پیگیری و رسیدگی ویژه جهت احیاء مجدد ساختمان عملیات بازسازی ساختمان انبار خوراکی را در اولویت قرار داده تا بخشی از میراث تاریخی مسجدسلیمان مورد حفاظت و اهمیت ویژه قرار گیرد.