نامه هنرمند جوان مسجدسلیمانی به وزیر ارشاد در خصوص نشر بعضی تصاویر در کتاب های رده سنی کودک و نوجوان
نامه هنرمند جوان مسجدسلیمانی به وزیر ارشاد در خصوص نشر بعضی تصاویر در کتاب های رده سنی کودک و نوجوان

سایت خبری شهر اولین ها// رهام اشکش هنرمند مسجدسلیمانی و عضو شورای نخبگان جوان هنرمندکشور در نامه به وزیر ارشاد از نشر بعضی تصاویر در کتاب های رده سنی کودک و نوجوان انتقاد کرد. در بخشی از این نامه آمده است: متاسفانه در نشر کتاب های رده سنی کودک و نوجوان،که مهم ترین مقطع سنی […]

سایت خبری شهر اولین ها// رهام اشکش هنرمند مسجدسلیمانی و عضو شورای نخبگان جوان هنرمندکشور در نامه به وزیر ارشاد از نشر بعضی تصاویر در کتاب های رده سنی کودک و نوجوان انتقاد کرد.
در بخشی از این نامه آمده است:

متاسفانه در نشر کتاب های رده سنی کودک و نوجوان،که مهم ترین مقطع سنی برای رشد وجهت دهی فکری افراد هست،دقت و نظارت مناسب صورت نمی گیرد. متاسفانه در برخی کتاب های چاپ شده کودک و نوجوان تصاویر خشونت آمیز همچون اعدام،شکنجه و کشتن حیوانات دیده می شود و این یعنی ترویج مستقیم رفتار خشونت آمیز و عادی جلوه دادن مسائل خشونت آمیز. همه ما زمانی کودک بودیم و می دانید هیچ چیز مانند داستان های دوران کودکی در ذهن انسان حک نمی شود و بیشترین تاثیر را کودکان از یارمهربان( کتاب ) و تصاویر رنگی آن می گیرند، امیدوارم دراین مورد و نظارت بهتر بر نشر کتاب مقطع حساس کودک و نوجوان، حساسیت بیشتر به خرج دهید و دستورات لازم را دراین زمینه و بهبود آن مبذول فرمائید.

 مرجع: تابناک