نام حسین عالی محمدی در کتاب ثبت رکوردهای ملی قرار گرفت
نام حسین عالی محمدی در کتاب ثبت رکوردهای ملی قرار گرفت

عصر اولین ها// ورزشکار پرافتخار مسجدسلیمان که توانسته در حوزه ورزشهای همگانی کشور موفقیت های متعددی کسب کند توانست نام خود را در کتاب ثبت رکوردهای ملی قرار دهد. به گزارش عصر اولین ها، حسین عالی محمدی ورزشکار پرافتخار حوزه ورزشهای همگانی که با ثبت رکورد حمل توپ با ضربه سر طی ۲۲ ثانیه و […]

عصر اولین ها// ورزشکار پرافتخار مسجدسلیمان که توانسته در حوزه ورزشهای همگانی کشور موفقیت های متعددی کسب کند توانست نام خود را در کتاب ثبت رکوردهای ملی قرار دهد.

به گزارش عصر اولین ها، حسین عالی محمدی ورزشکار پرافتخار حوزه ورزشهای همگانی که با ثبت رکورد حمل توپ با ضربه سر طی ۲۲ ثانیه و چهل صدم ثانیه توانست موفقیت جدیدی کسب کند نام خود را در کتاب رکوردهای ملی به ثبت رسانده است. عالی محمدی که طی ماههای اخیر با برنامه های متعدد به دنبال ثبت رکوردهای مختلفی بوده با تقدیر از مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گفت: اگر حمایت های دکتر داودی نبود تا این مرحله نیز نمی توانستم پیش بیایم.
گفتنی است عالی محمدی برای رقم زدن افتخارات جدید در حوزه ورزش های همگانی و هموار شدن این مسیر نیازمند برنامه ریزی اصولی و حمایت اسپانسر قوی است. وی قصد دارد با تمرینات مستمر نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند تا افتخاری برای خود و شهرستان مسجدسلیمان به ارمغان آورد. امیدواریم مسئولین با حمایت های خود جهت کسب این افتخار وی را مورد حمایت قرار دهند.