نجات جان یک نوزاد در مسجدسلیمان با اورژانس هوایی
نجات جان یک نوزاد در مسجدسلیمان با اورژانس هوایی

سایت خبری شهر اولین ها// رئیس مرکز فوریتهای پزشکی مسجدسلیمان از نجات جان یک نوزاد دو ماهه با اورژانس هوایی خبر داد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، مهدی باقری رئیس مرکز فوریتهای پزشکی مسجدسلیمان گفت:ساعاتی قبل پس از اعلام گزارشی مبنی بر وضعیت خطرناک برای جان یک نوزاد دوماهه که در بیمارستان […]

سایت خبری شهر اولین ها// رئیس مرکز فوریتهای پزشکی مسجدسلیمان از نجات جان یک نوزاد دو ماهه با اورژانس هوایی خبر داد.
به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، مهدی باقری رئیس مرکز فوریتهای پزشکی مسجدسلیمان گفت:ساعاتی قبل پس از اعلام گزارشی مبنی بر وضعیت خطرناک برای جان یک نوزاد دوماهه که در بیمارستان ۲۲بهمن تحت مداوا قرار گرفته بود ،این نوزاد بیمار از طریق اورژانس هوایی بیمارستان به مرکز استان برای مداوا انتقال داده شد. رئیس اورژانس مسجدسلیمان این امداد رسانی هوایی را یکی از امدادهای موفق هوایی در شهرستان برشمرد و از همکاران خود در سرعت عمل و ارائه سرویس بموقع قدردانی نمود.

گفتنی است که با جانمایی و اجرای پد فرود بالگرد در بیمارستان جدید ۱۶۰تختخوابی مسجدسلیمان ، اورژانس هوایی در این بیمارستان راه اندازی گردید تا انتقال بیمارستان در شرایط خاص و ضروری با سرعت عمل بیشتری انجام پذیرد.