برای نخستین بار در تاریخ کشتی فرنگی مسجدسلیمان : محمد امین حسینی با اقتدار بر سکوی قهرمانی کشور ایستاد
برای نخستین بار در تاریخ کشتی فرنگی مسجدسلیمان : محمد امین حسینی با اقتدار بر سکوی قهرمانی کشور ایستاد

شهر اولین ها//تیم کشتی فرنگی خوزستان عنوان نایب قهرمانی رقابت های خردسالان کشور را به خود اختصاص داد. در بخش انفرادی این رقابت ها نیز در وزن ۳۰ کیلوگرم رامین احمدی، در وزن ۳۵ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد، در وزن ۴۲ کیلوگرم محمد امین حسینی، در وزن ۴۷ کیلوگرم محمدرضا اسلامی نسب و در وزن […]

شهر اولین ها//تیم کشتی فرنگی خوزستان عنوان نایب قهرمانی رقابت های خردسالان کشور را به خود اختصاص داد.

در بخش انفرادی این رقابت ها نیز در وزن ۳۰ کیلوگرم رامین احمدی، در وزن ۳۵ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد، در وزن ۴۲ کیلوگرم محمد امین حسینی، در وزن ۴۷ کیلوگرم محمدرضا اسلامی نسب و در وزن ۸۵ کیلوگرم محمد عیدی زاده همگی به نشان طلا دست پیدا کردند و در وزن ۵۳ کیلوگرم باربد برنا به مدال برنز رسید.

لازم به ذکر می باشد : محمد امین حسینی کشتی گیر خردسال مسجدسلیمانی در مسابقات قهرمانی کشور برای نخستین بار در تاریخ کشتی فرنگی مسجدسلیمان با کسب عنوان قهرمانی کشور و مدال طلای این مسابقات در سکوی نخست ایستاد تا برگ زرین دیگر به افتخارات فرزندان مسجدسلیمان بیفزاید .