نشریه ندای خوزستان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جوان مسجدسلیمانی مجوز انتشار گرفت
نشریه ندای خوزستان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جوان مسجدسلیمانی مجوز انتشار گرفت

شهر اولین ها// نشریه ندای خوزستان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جوان مسجدسلیمانی مجوز انتشار گرفت. به گزارش شهر اولین ها، هفته نامه ندای خوزستان با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد حسین مهمدی کرتلایی خبرنگار جوان مسجدسلیمانی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت. وی که پیش از […]

شهر اولین ها// نشریه ندای خوزستان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جوان مسجدسلیمانی مجوز انتشار گرفت.
به گزارش شهر اولین ها، هفته نامه ندای خوزستان با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد حسین مهمدی کرتلایی خبرنگار جوان مسجدسلیمانی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت.
وی که پیش از این سابقه همکاری با نشریاتی همچون روزنامه ایام خوزستان و سرپرستی استانی روزنامه نوآوران، صاحب قلم را نیز دارد ، اظهار داشت: هفته نامه ندای خوزستان با رویکرد اقتصادی و اجتماعی سعی دارد رویه ای متفاوت در حوزه اطلاع رسانی در پیش بگیرد و باتوجه وجود صنایع و شرکت های مختلف در گستره استان خوزستان بیشتر به مقوله اقتصاد و صنایع مرتبط با کارآفرینی خواهد پرداخت.

مهمدی کرتلایی گفت: با تشکیل تیم رسانه ای قوی متشکل از جوانان فعال آمده ایم سنگر مردم و صدای استان زرخیز خوزستان باشیم