نشست صمیمی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با خبرنگاران و اصحاب رسانه
نشست صمیمی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با خبرنگاران و اصحاب رسانه
برای اولین بار پس از حدود 3سال از شروع بکار مهندس ابرهیم پیرامون به عنوان مدیر عامل این شرکت وی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه این شهر حضور یافتند و شنونده سخنان خبرنگاران که در واقع حرف دل مردم مسجدسلیمان را میزنند را شدند.
برای اولین بار پس از حدود ۳سال از شروع بکار مهندس ابرهیم پیرامون به عنوان مدیر عامل این شرکت وی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه این شهر حضور یافتند و شنونده سخنان خبرنگاران که در واقع حرف دل مردم مسجدسلیمان را میزنند را شدند.
در این نشست که مدیر عامل این شرکت به همراه چندی از معاونین خود حضور داشتند برای اولین بار پس از حدود ۳سال از شروع بکار مهندس ابرهیم پیرامون به عنوان مدیر عامل این شرکت وی در  جمع خبرنگاران و اصحاب  رسانه این شهر حضور یافتند و شنونده سخنان خبرنگاران  که  در واقع حرف دل مردم مسجدسلیمان را میزنند را  شدند.
در ابتدای این برنامه خبر نگاران هر یک به طریقی  از کم کاری این شرکت نسبت به وضایفی که میبایست در قبال شهر  و مردم رنج کشیده  مسجدسلیمان انجام می دادند گلایه کردند و دلیل این کم کاریها ی و عدم پاسخگو نبودن این تیم  مدیریتی به ریاست ابراهیم پیرامون  به مردم و خبر نگاران را خواستار شدند.
از جمله  این گلایها شامل  : توقف اجراء پروژههای عامل المنفعه ای که مدیران قبل از ایشان برای شهر به تصویب  رسانده بودن  وحتی برخی از آنها در حال کار بودند ولی در حال حاظر راکد و متوقف شدند و بلاتکلیف ماندند  ویا از ماهیت عمومی  و عامل المنفعه بودن خارج شدند ، جذب نیروهای  انسانی ارکان ثالث بدون هیچ گونه شفاف سازی عمومی ،  از دیگر گلایهای خبرنگاران کم کاری در  بخش  ورزش از جمله ناکامی تیم فوتبال نفت و کم کاری مسئولان این شرکت  در قبال این تیم .
همچنین پرداخت  نکردن عوارضات اماکن سازمانی و چاههای نفتی این شرکت  که حق مردم این شهر می باشد که بگفته شهردار این شهر این بدهی  طی این چند سال به ۳۱۶ میلیارد رسیده  است  و برخی مشکلات دیگر که در این جلسه بیان شد .
پس از گفتهای خبرنگاران ابراهیم پیرامون ضمن خیر مقدم به خبرنگاران، روز خبرنگار را  هرچند با چند روز تا خیر  به اصحاب رسانه تبرک گفت و خبرنگاران را بازوان قدرتمند نظام دانست و گفت امیدواریم بر اساس رسالتی که بر عهده دارند مثل همیشه به مسجدسلیمان، خوزستان و کشورمان خدمت کنند.
پیرامون در ادامه گفت: به دلیل وسعت حوزه نفتی و  مسئولیت های سنگینی که بر عهده داریم نتوانستیم شخصا در خدمت اصحاب رسانه باشیم  و حوزه نفتی مسجدسلیمان در شهرهای مختلفی قرار دارد که باید پاسخگوی متالبات آن شهرها هم  نیز باشیم  و ما وظیفه داریم در حد اختیاراتمان همکاری بکنیم و هدف از تشکیل این جلسه تقدیر از زحمات اصحاب رسانه این شهر بوده است اما قول میدهم در هفته دولت جلسه ای  با اصحاب رسانه برگزار می کنیم  وجواب گوی سوالات شما خواهیم بود  در پایان این نشست از اهالی رسانه تقدیر به عمل آمد.

 

خبرنگاران-شرکت نفت