نشست مدیر انجمن حامیان طبیعت و محیط زیست حمیدیه با دادستان شهرستان
نشست مدیر انجمن حامیان طبیعت و محیط زیست حمیدیه با دادستان شهرستان

عصر اولین ها// نشست مدیر انجمن حامیان طبیعت و محیط زیست حمیدیه (نبض‌کرخه) با دادستان شهرستان به مناسبت روز جهانی زمین‌پاک و با هدف گفتگو پیرامون مسائل و مشکلات زیست محیطی انجام گرفت. به گزارش عصر اولین ها، طی نشست ناصرمنابی‌مدیر عامل انجمن حامیان طبیعت ومحیط زیست شهرستان حمیدیه (نبض‌کرخه) با دکتر امیری دادستان شهرستان […]

عصر اولین ها// نشست مدیر انجمن حامیان طبیعت و محیط زیست حمیدیه (نبض‌کرخه) با دادستان شهرستان به مناسبت روز جهانی زمین‌پاک و با هدف گفتگو پیرامون مسائل و مشکلات زیست محیطی انجام گرفت.
به گزارش عصر اولین ها، طی نشست ناصرمنابی‌مدیر عامل انجمن حامیان طبیعت ومحیط زیست شهرستان حمیدیه (نبض‌کرخه) با دکتر امیری دادستان شهرستان مشکلات زیست محیطی شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دادستان‌ شهرستان دستورات لازم را به ادارات مربوطه را ابلاغ نمود.
محورهای این جلسه مواردی از قبیل:

۱٫سوزاندن کاه وکلش‌توسط‌کشاورزان‌و مضرات زیست محیطی آن
۲.تخلفات شرکت اکتشافات نفتی درخصوص آلایندگی و تاثیرات آن بر مردم و سفره‌های آب زیر زمینی
۳.پسماندشهری
۴.تخلفات اداره آب و فاضلاب در خصوص عدم احداث شبکه جمع آوری فاضلاب
۵.رسیدگی به پرونده‌های متخلفین در خصوص تصرف اراضی ملی
در خصوص کاه‌و کلش دادستان بخشداران،شوراها ودهیاران را موظف به‌ تشکیل جلسات با کشاورزان‌ نمود تا آموزشهای لازم را به آنها منتقل کنند.
الزام بخشداران به اقدامات پیشگیرانه ومعرفی متخلفین
ابلاغ به جهاد کشاورزی در خصوص فرهنگ سازی و توجیه‌کشاورزان
ابلاغ به اداره محیط زیست شهرستان‌ در خصوص رصد وشناسایی متخلفان ومعرفی به مراجع قانونی
ابلاغ به نیروی انتظامی جهت همکاری با ادارات مربوطه در خصوص برخورد با متخلفین
در خصوص آتش سوزیها در سطح جنگلهای شهرستان با دستور دادستان محترم کمیته‌ای‌متشکل‌از:
۱.دادستان
۲.نماینده فرماندار
۳.مدیرعامل انجمن حامیان محیط زیست حمیدیه
۴.شهردار‌ وشوراها
۵.اداره‌محیط زیست‌
۶.اداره منابع طبیعی
۷.اداره میراث فرهنگی
که برای پیشگیری ومهار آتش در سطح شهرستان باهم همکاری کنند.
در خاتمه این جلسه دادستان شهرستان از پیگیری های انجمن‌حامیان طبیعت ومحیط زیست شهرستان حمیدیه تقدیر نمود.