نشست مدیر کل تعاون خوزستان با نخبگان اندیشه ورز مجمع اقتصاد مقاومتی جبهه مردمی؛
نشست مدیر کل تعاون خوزستان با نخبگان اندیشه ورز مجمع اقتصاد مقاومتی جبهه مردمی؛
نشست نخبگان اندیشه ورز مجمع اقتصاد مقاومتی جبهه مردمی باحضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان و مقامات استانی متخصص در حوزه اقتصاد و با هدف ایجاد تحول در فضای اقتصادی خوزستان برگزار شد.

به گزارش عصر اولین ها، رشنودی در این جلسه حضور کمرنگ مردم در اقتصاد مشارکتی، نبود نگاه آمایشی سرزمینی بر اساس داشته های استان، نبود طراحی صحیح استراتژی توسعه صنعتی در دهه های گذشته را مهم ترین عوامل در معضل اقتصاد و اشتغال خوزستان عنوان کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نبود یکپارچگی و نیز نگاه جزیره ای در حوزه ها و همچنین استفاده نکردن از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد و دانش بنیان را از  عوامل  مشکلات موجود اقتصادی دانست.

او، بیکاری را به عنوان نقطه آسیب پذیر مطرح کرد و گفت: باید با آموزش و تقویت فرهنگ کار در استان و تلاش مضاعف در همه حوزه ها و زمینه ها، مسأله بیکاری استان را حل و فصل کنیم.

رشنودی استفاده از ظرفیت های اشتغالزا به ویژه در مساله مبادلات تجاری با کشورهای همسایه را یک مساله مهم عنوان کرد و گفت: این ظرفیت بزرگ باید هر چه سریع تر با طراحی ها و سیاست گذاری های درست اقتصادی، به چرخه تولید، اشتغالزایی و افزایش درآمد استان و کشور اضافه شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اجرایی شدن طرح مطالعاتی بسته سیاستی اشتغال و اقتصاد استان را- که محصول یک کار جمعی از نخبگان خوزستان است- مستلزم حماسه و مشارکت جمعی، همکاری و هم پوشانی دستگاه های اجرایی و دلسوزان نظام در استان دانست و عنوان کرد: باید با اقدامات تخصصی و جهادی و توجه به توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم‌ رهبری به منظور ایجاد احساس رضایتمندی و خدمت به مردم از هیچ تلاشی، دریغ نکرد.

گفتنی است: در این نشست هر یک از اعضا نظرهای خود را در بهبود شرایط اقتصادی استان با بهره گیری از ظرفیت های مردمی‌ مطرح کردند.